Projekty

  Počet nájdených projektov: 176

  Florián Tománek – kňaz, politik, publicista

  Číslo projektu:1/0035/17 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 1. Jan 2019
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.

  Mediálne návyky a kompetencie detí v ranom detstve a mladšom školskom veku

  Číslo projektu:1/0638/17 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 1. Jan 2019
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.

  Mediálne návyky a kompetencie detí v ranom detstve a mladšom školskom veku

  Číslo projektu:VEGA, 1/0638/17 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 1. Jan 2019
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.

  Založenie Uhorskej kaplnky v Cáchach kráľom Ľudovítom I. (1360)

  Číslo projektu:1/0287/17 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 1. Jan 2019
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.

  Založenie Uhorskej kaplnky v Cáchach kráľom Ľudovítom I. (1360)

  Číslo projektu:VEGA 1/0287/17 Doba riešenia projektu:1. Jan 2017 - 31. Mar 2018
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.

  Timelessness of God (Analytic Theology and the Nature of God: Integrating Insights from Science and Philosophy into Theology)

  Číslo projektu:ID #57397 Doba riešenia projektu:1. Okt 2016 - 30. Jún 2018
  Vedúci projektu:za oblasť teológie Peter Volek, za oblasť filozofie Pavol Labuda

  Projekt zameraný na preskúmania otázky časovosti/bezčasovosti/večnosti Boha, ktorý analyzuje teologické koncepcie prostredníctvom aktuálnych prístupov a interpretácií filozofie vedy.

  Timelessness of God (Analytic Theology and the Nature of God: Integrating Insights from Science and Philosophy into Theology)

  Číslo projektu:ID #57397 Doba riešenia projektu:1. Okt 2016 - 30. Jún 2018
  Vedúci projektu:za oblasť teológie Peter Volek, za oblasť filozofie Pavol Labuda

  Projekt zameraný na preskúmania otázky časovosti/bezčasovosti/večnosti Boha, ktorý analyzuje teologické koncepcie prostredníctvom aktuálnych prístupov a interpretácií filozofie vedy.

  Výskum štruktúry a dynamiky prírodných ohnísk kliešťami prenášaných nákaz horského typu.

  Číslo projektu:VEGA (2016–2019) Doba riešenia projektu:1. Sept 2016 - 30. Jún 2019

  Projekt je zameraný na komplexný výskum štruktúry prírodného ohniska kliešťami prenášaných nákaz na vybraných modelových lokalitách v horských oblastiach Európy pod vplyvom globálnych klimatických a hospodárskych zmien

  Biskup Gorazd – teolog, organizátor, člověk. Život a dílo

  Číslo projektu:GAČR č. 16-01723S Doba riešenia projektu:1. Jan 2016 - 31. Dec 2019
  Vedúci projektu:prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D.

  Rusko v kategoriích přítel vs. nepřítel: česká reflexe

  Číslo projektu:MUNI/M/0921/2015 Doba riešenia projektu:1. Jan 2016 - 31. Dec 2018
  Vedúci projektu:prof. Jan Holzer

  Empirická štúdia vplyvu klimaktéria na zdravie žien.

  Číslo projektu:029KU-4/2016 Doba riešenia projektu:1. Jan 2016 - 1. Jan 2018
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Mária Kopáčiková PhD.

  Závažne traumatizované diečatá: vplyv komplexnej interpersonálnej traumy na psychopatológiu osobnosti v adolescencii

  Číslo projektu:GA16-17529S Doba riešenia projektu:1. Jan 2016 - 1. Jan 2018
  Vedúci projektu:prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

  Rozvoj a podpora kvalitného a udržateľného vzdelávania na KU

  Číslo projektu:002KU-2-3/2016 Doba riešenia projektu:1. Jan 2016 - 31. Dec 2017

  2016 - 2017 MŠVVaŠ SR Projekt č. 002KU-2-3/2016

  Service-Learning Capacity Building Program for Higher Education

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Jan 2016 - 31. Dec 2017

  Service-Learning Capacity Building Program for Higher Education

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Jan 2016 - 31. Dec 2017

  EU Kids Online Slovensko

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Jan 2016 - 1. Jan 0001
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.

  Koordinátor v Európe: London School of Economics, Hans Bredow Institute in Hamburg (do 2020), University of Oslo (Od 2021) Koordinátor slovenského tímu: doc. Pavel Izrael, PhD. V rokoch 2018 – 2020 bol výskum na Slovensku finančne...

  Martin Mičura – politik a právnik

  Číslo projektu:VEGA č. 1/0514/15 Doba riešenia projektu:1. Jan 2015 - 31. Dec 2017
  Vedúci projektu:PhDr. Michal Marťák, PhD.

  Problematika faktuálneho naratívu

  Číslo projektu:1/0830/15 Doba riešenia projektu:1. Jan 2015 - 31. Dec 2017
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.

  Pharmakon, Pharmakos: The Spectres of Medicine

  Číslo projektu:15/2015 Doba riešenia projektu:1. Jan 2015 - 1. Jan 2016

  Reception and Reflection of Values of Antiquity in the Christian Culture of the West

  Číslo projektu:ID#443.20132320 Doba riešenia projektu:1. Sept 2014 - 31. Aug 2017
  Vedúci projektu:N/A