Projekty

  Počet nájdených projektov: 133

  Výskum rodičovskej mediácie na Slovensku

  Číslo projektu:POST-DOC 2010-2013 Doba riešenia projektu:1. Jan 2010 - 1. Jan 2013
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD.

  Použiteľnosť mediálneho jazyka na prenášanie iných ako bulvárnych posolstiev

  Číslo projektu:VEGA, 1/0712/10 Doba riešenia projektu:1. Jan 2009 - 1. Jan 2011
  Vedúci projektu:prof. Jozef Mlacek

  Aktuálne trendy a problémy slovného hodnotenia na základnej škole na Slovensku a v Poľsku

  Číslo projektu:MVTS č. Poľ/SR/PdgFKU3/08 Doba riešenia projektu:1. Jan 2008 - 31. Dec 2010
  Vedúci projektu:prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.

  Tvorba metodických materiálov k problematike prevencie a eliminácie sociálno- patologických javov v edukácii

  Číslo projektu:MVTS č. Poľ/SR/PdgFKU4/08 Doba riešenia projektu:1. Jan 2008 - 31. Dec 2010
  Vedúci projektu:prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.

  Kreovanie metodických materiálov k problematike prevencie sociopatologických javov v podmienkach školskej edukácie na základných a stredných školách

  Číslo projektu:KEGA č. 3/5263/07 Doba riešenia projektu:1. Jan 2007 - 31. Dec 2009
  Vedúci projektu:prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD.

  APVV 51-043605 Pramene stredovekej cirkevnej hudby na Slovensku

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Jan 2006 - 1. Jan 2008
  Vedúci projektu:Mgr. Eva Veselovská, PhD.

  Kresba ako súčasť výrazových prostriedkov prírody

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Jan 2004 - 31. Dec 2004

  Literárne podoby migrácie.

  Číslo projektu:VEGA 1/0157/17 Doba riešenia projektu:30. Nov -0001 - 30. Nov -0001
  Vedúci projektu:Mgr. Martina Kubealaková, PhD.

  Naratívny realizmus a konštruktivizmus

  Číslo projektu:VEGA 1/01721 Doba riešenia projektu:30. Nov -0001 - 30. Nov -0001
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.

  - grantový projekt Naratívny realizmus a konštruktivizmus, VEGA 1/017211 (2011-2013), spoluriešiteľ, vedúci projektu: doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD

  Narratologies č. 2828-3 (2011-2013)

  Číslo projektu:č. 2828-3 Doba riešenia projektu:30. Nov -0001 - 30. Nov -0001
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.

  Neviditeľné postavy. Fikcionalizácia prekladu a tlmočenia v umeleckej literatúre

  Číslo projektu:VEGA 1/0200/21 Doba riešenia projektu:30. Nov -0001 - 30. Nov -0001
  Vedúci projektu:Mgr. Paulína Šedíková Čuhová, PhD.

  Nuda a ľahostajnosť ako prejavy strachu a úzkosti v súčasnej dobe

  Číslo projektu:VEGA 1/0043/20 Doba riešenia projektu:30. Nov -0001 - 30. Nov -0001
  Vedúci projektu:Mgr. Eva Pršová, PhD.

  Problematika faktuálneho naratívu

  Číslo projektu:VEGA 1/0830/15 Doba riešenia projektu:30. Nov -0001 - 30. Nov -0001
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.