Projekty

  Počet nájdených projektov: 137

  Pliocénno-pleistocénna denudačná chronológia Západných Karpát zaznamenaná v jaskyniach

  Číslo projektu:VEGA 1/0146/19 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

  Analýza kritických miest v školskej matematike a identifikácia faktorov ovplyvňujúcich postoj žiakov k matematike

  Číslo projektu:VEGA 1/0079/19 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:doc. RNDr. Mária Jurečková, CSc.

  Analýza stavu v technickom vzdelávaní a rozvoj technických zručností žiakov na primárnom stupni školy

  Číslo projektu:VEGA 1/0383/19 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.

  Andrej Cvinček – kňaz a politik

  Číslo projektu:VEGA : 1/0345/20 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Peter Olexák, PhD.

  E-learningové vzdelávacie moduly k problematike včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  Číslo projektu:KEGA 013KU-4/2019 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:prof. PaedDr. Anna Hudecová, PhD.

  Inovatívna forma multimediálnej podpory štatistických metód v sociálnom a pedagogickom výskume

  Číslo projektu:KEGA 010KU-4/2019 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:PhDr. Katarína Kohútová, PhD.

  Karol Anton Medvecký – kňaz a politik, trvanie

  Číslo projektu:VEGA č. 1/0677/19 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:PhDr. Michal Marťák, PhD.

  Pojmový relativizmus v súčasnej filozofii: vymedzenie, limity a problémy

  Číslo projektu:1/0640/19 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.

  Popularizácia novej slovenskej artificiálnej duchovnej hudby v akademickom prostredí

  Číslo projektu:KEGA 019KU-4/2019 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

  Stelesnená skúsenosť s využitím art action

  Číslo projektu:KEGA 002KU-4/2019 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.

  Teória a prax medzinárodného manažmentu a podnikania v multikulturálnom prostredí

  Číslo projektu:KEGA 005SPU-4/2019 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:prof. Ing. Iveta Ubrežiová CSc.

  Žobravé rehole v stredovekých mestách

  Číslo projektu:VEGA 1/0482/19 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:Mgr. Miroslav Huťka, PhD.

  Základné pohybové kompetencie a zručnosti žiakov a žiačok základných škôl vo vzťahu k pohlaviu, veku a pohybovým aktivitám

  Číslo projektu:VEGA 1/0280/19 Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 31. Jan 2021
  Vedúci projektu:PaedDr. Peter Krška, PhD.

  Tvůrci novodobé české psychologie: příspěvek k orální historii české psychologie

  Číslo projektu:GA19-11117S Doba riešenia projektu:1. Jan 2019 - 1. Jan 2020
  Vedúci projektu:prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

  ERASMUS+ Implementácia spotrebiteľskej neurovedy a smart výskumných riešení v aromachológii NEUROSMARTOLOGY

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Sept 2018 - 31. Aug 2021

  Erasmus+

  Praktické postupy pre zdravotníckych záchranárov učebnica, workbook a multimediálne DVD

  Číslo projektu:015KU-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 31. Dec 2021

  2018 - 2021 KEGA Projekt č. 015KU-4/2018

  Profesijná aplikovaná etika v študijných odboroch urgentná zdravotná starostlivosť a verejné zdravotníctvo pre potreby praxe - dvojjazyčné učebnice

  Číslo projektu:007KU-4/2018 Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 31. Dec 2021

  2018 - 2021 KEGA Projekt č. 007KU-4/2018

  Identifikácia, analýza a inhibícia latentne agresívneho konania detí v období predškolského veku

  Číslo projektu:VEGA 1/0452/18 Doba riešenia projektu:1. Jan 2018 - 31. Dec 2020
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD.