Výučba na UTV hravou formou

Vzdelávanie poslucháčov Univerzity tretieho veku na KU v Ružomberku nemusí byť vždy iba o prednáškach.
Výučba na UTV hravou formou

Vzdelávanie poslucháčov Univerzity tretieho veku na KU v Ružomberku nemusí byť vždy iba o prednáškach. Spestrenie vzdelávacieho programu Anglický jazyk pre seniorov pripravila PaedDr. Aurélia Plávková Tináková, PhD., a to konkrétne výučbu o tradíciách a kultúrnych zvykoch na Slovensku reálnymi ukážkami. Záujemcovia z radov poslucháčov UTV sa mohli zúčastniť aktivity, ktorú pripravilo Poradenské centrum KU. Absolvovali jednoduché cvičenie pre zdravú chrbticu a lepšiu pohyblivosť. Cviky prezentovala študentka fyzioterapie FZ KU. Poslucháči si zároveň vyskúšali nácvik relaxácie, ako spôsob regenerácie, uvoľnenia a zlepšenia pamäti.