Aktuálne aktivity UTV

Poradenské centrum na Katolíckej univerzite v Ružomberku v posledných dňoch usporiadalo pre poslucháčov univerzity tretieho veku dve aktivity.

Poradenské centrum na Katolíckej univerzite v Ružomberku v posledných dňoch usporiadalo pre poslucháčov univerzity tretieho veku dve aktivity. Jedna bola zmeraná na modernú techniku v Špeciálnej študovni, kde sa poslucháči stretli so zaujímavými pomôckami, ktoré uľahčujú štúdium študentom s rôznym zdravotným znevýhodnením, ale aj s pomôckami, ktoré študentom pomáhajú pri písaní prác a uľahčujú im prípravu na skúšky. Tí, ktorí si chceli odmerať výšku svojho IQ, alebo sa chceli dozvedieť, ako by vyšla ich osobnosť v psychologických testoch, sa zúčastnili zábavného testovania, kde sa dozvedeli o sebe to, čo ani netušili.