Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 871

  Kauza prednostného očkovania cez prizmu diskurzívnej analýzy, (s. 311-324)

  Autor/Kolektív:Mgr. Petra Polievková, PhD.
  Ďalší autori:Kol. autorov
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-223-5250-5

  Evanjelizácia mladých v kontexte médií

  Autor/Kolektív:PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD.
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-80-89602-65-0

  Evanjelizácia mladých v kontexte médií

  Excesívne používanie internetu u adolescentov na Slovensku

  Autor/Kolektív:doc. Juraj Holdoš, PhD.
  Ďalší autori:Michaela Šavrchonová, Angela Almášiová
  Vydavateľstvo:Banská Bystrica: Belianum - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80557-1798-2

  Excesívne používanie internetu u adolescentov na Slovensku

  Biological autoluminescence as a noninvasive monitoring tool for chemical and physical modulation of oxidation in yeast cell culture

  Autor/Kolektív:Bereta, M., Teplan, M., Chafai, D.E., Radil, R., Cifra, M.
  Vydavateľstvo:Scientific Reports, 11(1), 2021, p. 1-11. Springer Nature. Nature Publishing Group
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN (online) 2045-2322.

  Studying Margaret Atwood: Shifting the Boundaries of Genres

  Autor/Kolektív:PaedDr. Katarína Labudová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0890-1

  Studying Margaret Atwood: Shifting the Boundaries of Genres

  Muscle Imbalance and its Effect on Postural in Preschool Children

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Zuzana Hudáková, PhD., Mgr. Marina Potašová, PhD., Mgr. Peter Kutiš, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-83-66566-60-6

  Aktuálne problémy predškolskej a elementárnej pedagogiky vo výskumoch študentov doktorandského štúdia

  Autor/Kolektív:Božena Šupšáková – Tomáš Jablonský (Eds.)
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0870-3
  Stiahnuť publikáciu

  Aktuálne problémy predškolskej a elementárnej pedagogiky vo výskumoch študentov doktorandského štúdia

  ZÁŤAŽOVÉ (STRESOIDNÉ) SITUÁCIE VO VÝUČBOVOM PROCESE A ICH OBJEKTIVIZÁCIA VYŠETRENÍM AUTONÓMNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU

  Autor/Kolektív:Lacko Anton, Mokáň Marián, Lacková Lucia a kol.
  Rok vydania:2007
  ISBN:978-80-969713-0-5

  ZÁŤAŽOVÉ (STRESOIDNÉ) SITUÁCIE VO VÝUČBOVOM PROCESE A ICH OBJEKTIVIZÁCIA VYŠETRENÍM AUTONÓMNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU

  OŠETROVATEĽSKÁ ETIKA

  Autor/Kolektív:Šoltés Ladislav, Davideková Mária, Gažiová Mária
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-8084-280-2

  OŠETROVATEĽSKÁ ETIKA

  Rodina s dieťaťom s postihnutím vo včasnej starostlivosti

  Autor/Kolektív:Anna Hudecová, Barbora Kováčová
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0775-1
  Stiahnuť publikáciu

  Rodina s dieťaťom s postihnutím vo včasnej starostlivosti

  Úvod do antickej filozofie I. Zrod a vývoj ranej gréckej filozofie

  Autor/Kolektív:N/A
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0299-2

  Úvod do antickej filozofie I. Zrod a vývoj ranej gréckej filozofie

  Nyelvelmélet és dialektológia 5 [Theoretical linguistics and dialectology 5]

  Autor/Kolektív:Mgr. Katalin Balogné Bérces, PhD.
  Ďalší autori:Hegedűs, Attila; Surányi, Balázs
  Vydavateľstvo:Budapest: PPKE BTK Elméleti Nyelvészet Tszk – Magyar Nyelvészet Tszk.
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-963-308-416-8

  Nyelvelmélet és dialektológia 5 [Theoretical linguistics and dialectology 5]

  Příběh československé psychologie I. Rozhovory s osobnostmi oboru

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
  Ďalší autori:Radovan Šikl
  Vydavateľstvo:Praha: Portál
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-262-1659-9

  Příběh československé psychologie I. Rozhovory s osobnostmi oboru

  Lebensqualität der Senioren

  Autor/Kolektív:Mgr. Veronika Bandžuchová PhD., PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD.
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-3-9504553-6-6

  Lebensqualität der Senioren

  Frequency dependent alterations of S. Cerevisiae proliferation due to LF EMF exposure

  Autor/Kolektív:Radil, R., Barabáš, J. Janoušek, L., Bereta, M.
  Vydavateľstvo:Advances in Electrical and Electronic Engineering. 18 (2), 2020. p. 99-106
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1336-1376

  Trójsky kôň masmédií – manipulácia

  Autor/Kolektív:PhDr. ThDr. Hedviga Tkáčová, PhD.
  Vydavateľstvo:P+M, Turany
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-89410-46-0

  Trójsky kôň masmédií – manipulácia

  Prevalencia plochonožia a chybného držania tela u detí = Prevalence of flat feet and incorrect posture in children

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 1337-723X

  NEINVAZÍVNA FUNKČNÁ DIAGNOSTIKA KARDIOVASKULÁRNYCH OCHORENÍ

  The impact of diagnosis on the psychosocial and spiritual needs of the patients

  Autor/Kolektív:Anna Králová, doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD.
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-2-7598-9081-1

  Vybrané perspektívy vyučovania humanitných predmetov II

  Autor/Kolektív:PhD. Michal Marťák, PhD. (ed.)
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0939-7

  Vybrané perspektívy vyučovania humanitných predmetov II