Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 783

  Z problematiky archaizmov v slovenských nárečiach (s osobitným zreteľom na sotácke nárečia severovýchodného Zemplína)

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0205-3

  Z problematiky archaizmov v slovenských nárečiach (s osobitným zreteľom na sotácke nárečia severovýchodného Zemplína)

  Digitálne detstvo

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD., doc. Juraj Holdoš, PhD.
  Ďalší autori:Kol. autorov
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0719-5

  Digitálne detstvo

  Hydroxyl radical induced ultra-weak photon emission from tyrosine solutions

  Autor/Kolektív:Bereta, M., Cifra, M., Červinková, K., Janoušek, L., Barabáš, J.
  Vydavateľstvo:Communications. 17 (4), 2015, p. 3-7.
  Rok vydania:2015
  ISBN:ISSN 1335-4205

  Education about respiratory gymnastics in case of asthmatic patients

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Vydavateľstvo:Rehabilitacja- 1. vyd. - Rzeszów : Bonus liber, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-83-65441-62-1

  Effect of intermittent ELF MF on umbilical cord blood lymphocytes

  Autor/Kolektív:RNDr. Lucián Zastko, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 0197-8462

  ZÁŤAŽOVÉ (STRESOIDNÉ) SITUÁCIE VO VÝUČBOVOM PROCESE A ICH OBJEKTIVIZÁCIA VYŠETRENÍM AUTONÓMNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU

  Biological Treatment of Ulcerative Colitis Complicated by Miliary Tuberculosis

  Autor/Kolektív:doc. MUDr. Ivan Solovič CSc., doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Praha : Trios. Roč. 78, č. 1, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1213-810X

  Spilling ink: blinding words and the people who write them

  Autor/Kolektív:PhDr. ThDr. Hedviga Tkáčová, PhD.
  Vydavateľstvo:Praha: Verbum
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-87800-24-9

  Spilling ink: blinding words and the people who write them

  TRADIČNÁ PRÍPRAVA JEDÁL, STRAVOVANIE, ĽUDOVÉ REMESLÁ A ARCHITEKTÚRA VO VYBRANÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-1001-0
  Stiahnuť publikáciu

  TRADIČNÁ PRÍPRAVA JEDÁL, STRAVOVANIE, ĽUDOVÉ REMESLÁ A ARCHITEKTÚRA VO VYBRANÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA
  PRÍPRAVA A PÍSANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

  International Nosocomial Infection Control Consortium

  Autor/Kolektív:doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 0196-6553

  CELEBRITIZAČNÉ PROCESY V MÉDIÁCH

  Autor/Kolektív:Mgr. Petra Polievková, PhD.
  Rok vydania:2022
  ISBN:978 – 80 – 561 – 1008 – 9
  Stiahnuť publikáciu

  CELEBRITIZAČNÉ PROCESY V MÉDIÁCH

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY V HISTORICKOM A MEDZINÁRODNOM KONTEXTE

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0686-0
  Stiahnuť publikáciu

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY V HISTORICKOM A MEDZINÁRODNOM KONTEXTE

  VÝVOJ KOJENCOV PRVÝCH 365 DNÍ V ŽIVOTE DIEŤAŤA

  Autor/Kolektív:Hellbrűgge Theodor - preklad Šoltés Ladislav
  Rok vydania:2005

  VÝVOJ KOJENCOV PRVÝCH 365 DNÍ V ŽIVOTE DIEŤAŤA
  Poradenský systém orientovaný na dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole
  Pohybová aktivita žiakov mladšieho školského veku vo vzťahu k ich zdraviu

  Slovensko-anglický basketbalový slovník

  Autor/Kolektív:Peter Mačura
  Rok vydania:2004
  Stiahnuť publikáciu

  Slovensko-anglický basketbalový slovník

  Psychosomatická záťaž sestier počas pandémie COVID-19

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.
  Ďalší autori:Myronyuk S. Ivan
  Vydavateľstvo:Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Časopis slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (06) 2021, s.51-54
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN 1339- 5920

  Mnohotvárnosť Haydena Whita

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
  Vydavateľstvo:Bratislava: Chronos
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-89027-38-5
  Stiahnuť publikáciu

  Mnohotvárnosť Haydena Whita

  ALUMNI II. Conference of Graduates. Zborník príspevkov z druhej vedecko-odbornej konferencie absolventov štúdia psychológie na FF KU v Ružomberku

  Autor/Kolektív:doc. Juraj Holdoš, PhD., doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD., Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0526-9

  ALUMNI II. Conference of Graduates. Zborník príspevkov z druhej vedecko-odbornej konferencie absolventov štúdia psychológie na FF KU v Ružomberku