Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 867

  Úvod do kritickej filozofie histórie I.: Vybraní autori od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0310-4
  Stiahnuť publikáciu

  Úvod do kritickej filozofie histórie I.: Vybraní autori od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť

  Signály z diaľky

  Autor/Kolektív:Adam Bžoch
  Vydavateľstvo:Bratislava: Kalligram
  Rok vydania:2004
  ISBN:80-7149-652-9

  Signály z diaľky

  Čeští křesťanští sociálové: příspěvek k problematice programových a organizačních základů českého politického katolicismu v letech 1894 – 1938

  Autor/Kolektív:Pavel Marek
  Vydavateľstvo:Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-244-2970-0

  Čeští křesťanští sociálové: příspěvek k problematice programových a organizačních základů českého politického katolicismu v letech 1894 – 1938

  Perspectives in the anthropocene: Beyond nature and culture?

  Autor/Kolektív:Mgr. Levente David Palatinus, PhD.
  Ďalší autori:Stefania Achella
  Vydavateľstvo:Itinerari LIX
  Rok vydania:2020
  ISBN:https://www.mimesisedizioni.it/libro/97888575

  Perspectives in the anthropocene: Beyond nature and culture?

  Z problematiky archaizmov v slovenských nárečiach (s osobitným zreteľom na sotácke nárečia severovýchodného Zemplína)

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0205-3

  Z problematiky archaizmov v slovenských nárečiach (s osobitným zreteľom na sotácke nárečia severovýchodného Zemplína)

  Digitálne detstvo

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Pavel Izrael, PhD., doc. Juraj Holdoš, PhD.
  Ďalší autori:Kol. autorov
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0719-5

  Digitálne detstvo

  Hydroxyl radical induced ultra-weak photon emission from tyrosine solutions

  Autor/Kolektív:Bereta, M., Cifra, M., Červinková, K., Janoušek, L., Barabáš, J.
  Vydavateľstvo:Communications. 17 (4), 2015, p. 3-7.
  Rok vydania:2015
  ISBN:ISSN 1335-4205

  Education about respiratory gymnastics in case of asthmatic patients

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Vydavateľstvo:Rehabilitacja- 1. vyd. - Rzeszów : Bonus liber, 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-83-65441-62-1

  ZÁŤAŽOVÉ (STRESOIDNÉ) SITUÁCIE VO VÝUČBOVOM PROCESE A ICH OBJEKTIVIZÁCIA VYŠETRENÍM AUTONÓMNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU

  Biological Treatment of Ulcerative Colitis Complicated by Miliary Tuberculosis

  Autor/Kolektív:doc. MUDr. Ivan Solovič CSc., doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Vydavateľstvo:Praha : Trios. Roč. 78, č. 1, 2018
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1213-810X

  Spilling ink: blinding words and the people who write them

  Autor/Kolektív:PhDr. ThDr. Hedviga Tkáčová, PhD.
  Vydavateľstvo:Praha: Verbum
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-87800-24-9

  Spilling ink: blinding words and the people who write them

  TRADIČNÁ PRÍPRAVA JEDÁL, STRAVOVANIE, ĽUDOVÉ REMESLÁ A ARCHITEKTÚRA VO VYBRANÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-1001-0
  Stiahnuť publikáciu

  TRADIČNÁ PRÍPRAVA JEDÁL, STRAVOVANIE, ĽUDOVÉ REMESLÁ A ARCHITEKTÚRA VO VYBRANÝCH REGIÓNOCH SLOVENSKA

  Pomoc mladým ľuďom v kríze

  Autor/Kolektív:PhDr. Oľga Okálová, PhD., prof. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0937-3

  Pomoc mladým ľuďom v kríze

  English for Slovak Sports Experts

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Peter Mačura, PhD.
  Vydavateľstvo:Univerzita Komenského v Bratislave
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-223-3493-8
  Stiahnuť publikáciu

  English for Slovak Sports Experts

  Základy hebrejštiny Tanachu pro samouky (1.díl)

  Autor/Kolektív:Marie Roubalová, Roman Králik
  Rok vydania:2023
  ISBN:9788088507109

  Základy hebrejštiny Tanachu pro samouky (1.díl)
  PRÍPRAVA A PÍSANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

  International Nosocomial Infection Control Consortium

  Autor/Kolektív:doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 0196-6553

  CELEBRITIZAČNÉ PROCESY V MÉDIÁCH

  Autor/Kolektív:Mgr. Petra Polievková, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-1008-9
  Stiahnuť publikáciu

  CELEBRITIZAČNÉ PROCESY V MÉDIÁCH

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY V HISTORICKOM A MEDZINÁRODNOM KONTEXTE

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0686-0
  Stiahnuť publikáciu

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY V HISTORICKOM A MEDZINÁRODNOM KONTEXTE

  Edukácia riekaniek pri vyvodzovaní hlások a písmen v 1.ročníku ZŠ

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Ďalší autori:Lenka Neurathová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-8084-303-8

  Edukácia riekaniek pri vyvodzovaní hlások a písmen v 1.ročníku ZŠ