Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 813

  Pohybová aktivita žiakov mladšieho školského veku vo vzťahu k ich zdraviu

  Slovensko-anglický basketbalový slovník

  Autor/Kolektív:Peter Mačura
  Rok vydania:2004
  Stiahnuť publikáciu

  Slovensko-anglický basketbalový slovník

  Psychosomatická záťaž sestier počas pandémie COVID-19

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.
  Ďalší autori:Myronyuk S. Ivan
  Vydavateľstvo:Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Časopis slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (06) 2021, s.51-54
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN 1339- 5920

  Mnohotvárnosť Haydena Whita

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
  Vydavateľstvo:Bratislava: Chronos
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-89027-38-5
  Stiahnuť publikáciu

  Mnohotvárnosť Haydena Whita

  ALUMNI II. Conference of Graduates. Zborník príspevkov z druhej vedecko-odbornej konferencie absolventov štúdia psychológie na FF KU v Ružomberku

  Autor/Kolektív:doc. Juraj Holdoš, PhD., doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD., Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0526-9

  ALUMNI II. Conference of Graduates. Zborník príspevkov z druhej vedecko-odbornej konferencie absolventov štúdia psychológie na FF KU v Ružomberku

  Holandské portréty

  Autor/Kolektív:Adam Bžoch
  Vydavateľstvo:Bratislava: Kalligram
  Rok vydania:2010
  ISBN:9788081013997

  Holandské portréty

  Jan Čapek ze Sán: jezdec na konec světa: vojevůdce, kondotiér a zbohatlík 15. století

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. David Papajík, PhD.
  Vydavateľstvo:. České Budějovice : Veduta
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-86829-63-0

  Jan Čapek ze Sán: jezdec na konec světa: vojevůdce, kondotiér a zbohatlík 15. století

  Acta Linguistica Academica Special issue

  Autor/Kolektív:Mgr. Katalin Balogné Bérces, Ph.D.
  Ďalší autori:Shanti Ulfsbjorninn (U. of Deusto)
  Vydavateľstvo:Acta Linguistica Academica Vol. 67.1: 1–170. https://akjournals.com/view/journals/2062/67/1/2062.67.issue-1.xml
  Rok vydania:2020
  ISBN:Print ISSN: 2559-8201 Online ISSN: 2560-1016

  Acta Linguistica Academica Special issue

  Krajina vo mne

  Autor/Kolektív:Rastislav Biarinec; Mila Haugová; Rudolf Jurokek; Ján Kudlička; Juraj Kuniak
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0233-6

  Krajina vo mne

  Biological Effects of a Low-Frequency Electromagnetic Field on Yeast Cells of the Genus

  Autor/Kolektív:Bereta, M., Sládičeková, K., Míšek, J., Parízek, D., Jakuš, J.
  Vydavateľstvo:Acta Medica Martiniana, 21(2), p. 34-41, 2021
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN (online): 1338-4139

  Prevention of postural disorder in preschoolers

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-83-65441-62-1

  DNA damage response and apoptosis induced by hyperthermia in human umbilical cord blood lymphocytes

  Autor/Kolektív:RNDr. Lucián Zastko, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN 0887-2333

  PRÍPRAVA A PÍSANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

  Autor/Kolektív:Malíková Katarína, Kadučáková Helena, Magerčiaková Mariana, Džumelová Marcela, Lehotská Mária, Moraučíková Eva, Vicáňová Michaela
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-8084-279-6

  PRÍPRAVA A PÍSANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE
  Anglicko - slovenský basketbalový slovník 2005

  Vybrané komunikačné úskalia geriatrickej paliatívnej starostlivosti

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.
  Vydavateľstvo:Zborník z XII. Medzinárodnej vedeckej konferencie, „Hospic – moderné zdravotnícke zariadenie 21. storočia“ Vydavateľ: Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety Bratislava, Inštitút bl. M. D. Trčku v Michalovciach. s. 387, 2021
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISBN: 978-80-8132-239-6, EAN: 9788081322396

  Konštruktivizmus a pluralita v histórii

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo KU v Ružomberku
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8084-774-6
  Stiahnuť publikáciu

  Konštruktivizmus a pluralita v histórii

  Nové poznatky v poradenskej psychológii

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2016
  ISBN:978-80-561-0396-9

  Nové poznatky v poradenskej psychológii

  Skrachovanec (preklad)

  Autor/Kolektív:Mgr. Juraj Dvorský, PhD.
  Vydavateľstvo:Bratislava: Kalligram
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-8101-507-6

  Skrachovanec (preklad)

  Od antiky k stredoveku: dejiny neskorého rímskeho cisárstva medzi rokmi 284 – 476

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Marek Babic, PhD.
  Vydavateľstvo:Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury
  Rok vydania:2009
  ISBN:978-80-7325-202-1

  Od antiky k stredoveku: dejiny neskorého rímskeho cisárstva medzi rokmi 284 – 476

  Nyelvelmélet és diakrónia 4 [Theoretical linguistics and diachrony 4]

  Autor/Kolektív:Mgr. Katalin Balogné Bérces, Ph.D.
  Ďalší autori:Hegedűs, Attila; Pintér, Lilla
  Vydavateľstvo:Budapest–Piliscsaba: PPKE BTK Elméleti Nyelvészet Tszk – Magyar Nyelvészet Tszk. https://mek.oszk.hu/21500/21594/
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-963-308-389-5

  Nyelvelmélet és diakrónia 4 [Theoretical linguistics and diachrony 4]