Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 870

  International Nosocomial Infection Control Consortium

  Autor/Kolektív:doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 0196-6553

  CELEBRITIZAČNÉ PROCESY V MÉDIÁCH

  Autor/Kolektív:Mgr. Petra Polievková, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-1008-9
  Stiahnuť publikáciu

  CELEBRITIZAČNÉ PROCESY V MÉDIÁCH

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY V HISTORICKOM A MEDZINÁRODNOM KONTEXTE

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Zlatica Huľová, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2019
  ISBN:978-80-561-0686-0
  Stiahnuť publikáciu

  TECHNICKÉ VZDELÁVANIE NA PRIMÁRNOM STUPNI ŠKOLY V HISTORICKOM A MEDZINÁRODNOM KONTEXTE

  Edukácia riekaniek pri vyvodzovaní hlások a písmen v 1.ročníku ZŠ

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.
  Ďalší autori:Lenka Neurathová
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-8084-303-8

  Edukácia riekaniek pri vyvodzovaní hlások a písmen v 1.ročníku ZŠ

  Základy hebrejštiny Tanachu pro samouky (2.díl)

  Autor/Kolektív:Marie Roubalová, Roman Králik
  Rok vydania:2023
  ISBN:9788088507116

  Základy hebrejštiny Tanachu pro samouky (2.díl)

  VÝVOJ KOJENCOV PRVÝCH 365 DNÍ V ŽIVOTE DIEŤAŤA

  Autor/Kolektív:Hellbrűgge Theodor - preklad Šoltés Ladislav
  Rok vydania:2005

  VÝVOJ KOJENCOV PRVÝCH 365 DNÍ V ŽIVOTE DIEŤAŤA

  Edukačný a terapeutický potenciál knihy vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  Autor/Kolektív:Silvia Kaščáková, Barbora Kováčová
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0808-6
  Stiahnuť publikáciu

  Edukačný a terapeutický potenciál knihy vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  Sports Medicine English-Slovak and Slovak-English Dictionary

  Autor/Kolektív:Peter Mačura
  Rok vydania:2012
  ISBN:978-80-223-3321-4
  Stiahnuť publikáciu

  Sports Medicine English-Slovak and Slovak-English Dictionary

  Psychosomatická záťaž sestier počas pandémie COVID-19

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.
  Ďalší autori:Myronyuk S. Ivan
  Vydavateľstvo:Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. Časopis slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek (06) 2021, s.51-54
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN 1339- 5920

  Mnohotvárnosť Haydena Whita

  Autor/Kolektív:doc. Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
  Vydavateľstvo:Bratislava: Chronos
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-89027-38-5
  Stiahnuť publikáciu

  Mnohotvárnosť Haydena Whita

  ALUMNI II. Conference of Graduates. Zborník príspevkov z druhej vedecko-odbornej konferencie absolventov štúdia psychológie na FF KU v Ružomberku

  Autor/Kolektív:doc. Juraj Holdoš, PhD., doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD., Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2018
  ISBN:978-80-561-0526-9

  ALUMNI II. Conference of Graduates. Zborník príspevkov z druhej vedecko-odbornej konferencie absolventov štúdia psychológie na FF KU v Ružomberku

  Holandské portréty

  Autor/Kolektív:Adam Bžoch
  Vydavateľstvo:Bratislava: Kalligram
  Rok vydania:2010
  ISBN:9788081013997

  Holandské portréty

  Jan Čapek ze Sán: jezdec na konec světa: vojevůdce, kondotiér a zbohatlík 15. století

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. David Papajík, PhD.
  Vydavateľstvo:. České Budějovice : Veduta
  Rok vydania:2011
  ISBN:978-80-86829-63-0

  Jan Čapek ze Sán: jezdec na konec světa: vojevůdce, kondotiér a zbohatlík 15. století

  Acta Linguistica Academica Special issue

  Autor/Kolektív:Mgr. Katalin Balogné Bérces, PhD.
  Ďalší autori:Shanti Ulfsbjorninn (U. of Deusto)
  Vydavateľstvo:Acta Linguistica Academica Vol. 67.1: 1–170. https://akjournals.com/view/journals/2062/67/1/2062.67.issue-1.xml
  Rok vydania:2020
  ISBN:Print ISSN: 2559-8201 Online ISSN: 2560-1016

  Acta Linguistica Academica Special issue

  Krajina vo mne

  Autor/Kolektív:Rastislav Biarinec; Mila Haugová; Rudolf Jurokek; Ján Kudlička; Juraj Kuniak
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0233-6

  Krajina vo mne

  Biological Effects of a Low-Frequency Electromagnetic Field on Yeast Cells of the Genus

  Autor/Kolektív:Bereta, M., Sládičeková, K., Míšek, J., Parízek, D., Jakuš, J.
  Vydavateľstvo:Acta Medica Martiniana, 21(2), p. 34-41, 2021
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN (online): 1338-4139

  Prevention of postural disorder in preschoolers

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2017
  ISBN:978-83-65441-62-1

  PRÍPRAVA A PÍSANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

  Autor/Kolektív:Malíková Katarína, Kadučáková Helena, Magerčiaková Mariana, Džumelová Marcela, Lehotská Mária, Moraučíková Eva, Vicáňová Michaela
  Rok vydania:2008
  ISBN:978-80-8084-279-6

  PRÍPRAVA A PÍSANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE
  Poradenský systém orientovaný na dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole

  Slovensko-anglický basketbalový slovník

  Autor/Kolektív:Peter Mačura
  Rok vydania:2004
  ISBN:80-89197-16-7
  Stiahnuť publikáciu

  Slovensko-anglický basketbalový slovník