Publikácie

  Počet nájdených publikácií: 815

  NOVÉ TRENDY V NUKLEÁRNEJ MEDICÍNE

  Evolution of the coronavirus disease COVID-19

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Vladimír Littva, PhD., MPH, doc. RNDr. Soňa Hlinková PhD., prof. MUDr. Anna Lesňáková, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020

  Global narratives, local adaptations. Specifics of conspiracy narratives during the COVID-19 pandemic in Slovakia.

  Autor/Kolektív:PhDr. ThDr. Hedviga Tkáčová, PhD.
  Vydavateľstvo:Praha: Verbum
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-87800-23-2

  Global narratives, local adaptations. Specifics of conspiracy narratives during the COVID-19 pandemic in Slovakia.

  Transformational processes of the social and humanitarian sphere of modern Ukraine in the conditions of war.

  Autor/Kolektív:prof. Dr. Iurii Shcherbiak, DrSc., prof. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.
  Vydavateľstvo:https://doi.org/10.54937/2023.9788056110096
  Rok vydania:2023
  ISBN:ISBN 978 – 80 – 561 – 1009 – 6

  Transformational processes of the social and humanitarian sphere of modern Ukraine in the conditions of war.

  Detský výtvarný prejav v kontexte teórie a praxe

  Autor/Kolektív:prof. PaedDr.Božena Šupšáková, PhD., prof. Dr.Tonka Tacol
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:978-80-561-0869-7
  Stiahnuť publikáciu

  Detský výtvarný prejav v kontexte teórie a praxe

  Prevencia rizikového a problémového správania žiakov ako faktor tvorby bezpečného školského prostredia

  Autor/Kolektív:prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.
  Ďalší autori:Václav Bělík
  Vydavateľstvo:VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2022
  ISBN:978-80-561-0985-4

  Prevencia rizikového a problémového správania žiakov ako faktor tvorby bezpečného školského prostredia

  Morálne dilemy v psychologických súvislostiach

  Autor/Kolektív:doc. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku
  Rok vydania:2020
  ISBN:978-80-561-0741-6

  Morálne dilemy v psychologických súvislostiach
  Rodina s dieťaťom s narušením vo včasnej starostlivosti

  Psychosocial changes in the quality of life in renal transplantant

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.
  Vydavateľstvo:Higher education and practice in nursing: materials of the scientific-practical conference with international participation, Zhytomyr, October 22-23, 2020 / ed. V.J. Shatila. - Zhytomyr: FOP Khudyakov OV, 2020. – 326
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISBN 978-966-655-899-5.

  Človek, slobodná vôľa a neurovedy

  Autor/Kolektív:prof. Dr. Phil. fac. theol. Peter Volek
  Vydavateľstvo:Ružomberok: VERBUM – Vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-80-561-0241-1

  Človek, slobodná vôľa a neurovedy

  Psychoanalýza na periférii. K dejinám psychoanalýzy na Slovensku

  Autor/Kolektív:Adam Bžoch
  Vydavateľstvo:Bratislava: Kalligram
  Rok vydania:2007
  ISBN:8071499275

  Psychoanalýza na periférii. K dejinám psychoanalýzy na Slovensku

  Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století: prolegomena k vývoji pravoslaví v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi v letech 1860 – 1992

  Autor/Kolektív:Pavel Marek, Martin Lupčo
  Vydavateľstvo:Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury
  Rok vydania:2013
  ISBN:978-80-7325-293-9

  Nástin dějin pravoslavné církve v 19. a 20. století: prolegomena k vývoji pravoslaví v českých zemích, na Slovensku a na Podkarpatské Rusi v letech 1860 – 1992

  Iz biblejskoj mudrosti / Z biblickej múdrosti / Biblische Weisheiten

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
  Ďalší autori:Harry Walter, Valerij M. Mokienko
  Vydavateľstvo:Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald
  Rok vydania:2015
  ISBN:978-3-86006-430-6

  Iz biblejskoj mudrosti / Z biblickej múdrosti / Biblische Weisheiten

  Low Frequency Electromagnetic Field Effects on Growth Dynamics of yeast cells

  Autor/Kolektív:Bereta, M., Balcová, E., Janoušek, L., Barabáš, J.
  Vydavateľstvo:Acta Technica Corviniensis-Bulletin of Engineering, 10(2), 2017
  Rok vydania:2017
  ISBN:ISSN (online): 2067-3809

  Osteoporóza v klimaktériu a možnosti fyzioterapie

  Autor/Kolektív:Mgr. Marina Potašová, PhD.
  Rok vydania:2018
  ISBN:ISSN 1337-723X

  BCR/ABL preleukemic fusion gene in subpopulations of hematopoietic stem and progenitor cells from human UCB

  Autor/Kolektív:RNDr. Lucián Zastko, PhD.
  Ďalší autori:et.al
  Rok vydania:2020
  ISBN:ISSN 0028-2685

  Edukačný a terapeutický potenciál knihy vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom

  Interná príručka k používaniu a obsluhe Projektových kurzov v prostredí Moodle

  Autor/Kolektív:Patrik Sitiarik
  Vydavateľstvo:Ružomberok: Verbum - vydavateľstvo KU
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISBN 978-80-561-0841-3
  Stiahnuť publikáciu

  Interná príručka k používaniu a obsluhe Projektových kurzov v prostredí Moodle
  Sports Medicine English-Slovak and Slovak-English Dictionary

  Urinary incontinence and BTL EMSELLA TM

  Autor/Kolektív:doc. PhDr. Jozef Babečka, PhD.
  Vydavateľstvo:Ukrajina. Zdorovja naciji: naukovo-praktyčnyj žurnal. – Kyjiv (Ukrajina) : Ukrajinskyj instytut strategičnych doslidžeň Ministerstva ochoroni zdorovja Ukrajiny. 4 (66), 2021, s. 89-91
  Rok vydania:2021
  ISBN:ISSN: 2077-6594, DOI 10.24144/2077-6594.4.1.2