Vyhľadávanie zamestnancov

doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.

Vysokoškolský učiteľ, Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, Docent
PracoviskoRektorát, Katedra biológie a ekológie

Mgr. Zuzana Dérerová

referentka psychologického poradenstva, Nepedagogická zamestnankyňa
PracoviskoPoradenské centrum

Mgr. art. David Gerhard Di Fiore

Asistent, Asistent
PracoviskoKatedra hudby

Ing. Anna Diačiková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Konzultačné hodiny utorok 9.00 - 11.00, Odborný asistent
PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra manažmentu

prof. PaedDr. ICDr. ThDr. František Dlugoš, PhD.

Vedúci katedry, Profesor
PracoviskoKatedra katechetiky a praktickej teológie

Dana Dluhošová

PracoviskoPedagogická fakulta

doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Docent
PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín (v Levoči)

doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH

Vedúci katedry verejného zdravotníctva
PracoviskoFakulta zdravotníctva

Dagmar Drabová

PracoviskoTeologická fakulta

Iveta Drobulová

PracoviskoUbytovacie a stravovacie zariadenia KU

doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, CSc.

Vysokoškolský učiteľ, Docent
PracoviskoKatedra manažmentu

doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

PracoviskoFakulta zdravotníctva

doc. dr. hab. Mieczyslaw Dudek

PracoviskoPedagogická fakulta

Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
PracoviskoKatedra chémie

Ľudmila Durdiaková

PracoviskoPedagogická fakulta

Mgr. Róbert Ďurka, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
PracoviskoFilozofická fakulta, Katedra psychológie - FF