Vyhľadávanie zamestnancov

  PhDr. Imrich Degro, PhD.

  Vedúci katedry, Odborný asistent
  PracoviskoDekanát TF, Katedra filozofie a histórie

  doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, Docent
  PracoviskoRektorát, Katedra biológie a ekológie

  Mgr. Zuzana Dérerová

  referentka psychologického poradenstva, Nepedagogická zamestnankyňa
  PracoviskoPoradenské centrum

  Mgr. art. David Gerard Di Fiore

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PracoviskoKatedra hudby

  Ing. Anna Diačiková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Konzultačné hodiny utorok 9.00 - 11.00, Odborná asistentka
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra manažmentu

  prof. PaedDr. ICDr. ThDr. František Dlugoš, PhD.

  Vedúci katedry, Profesor
  PracoviskoKatedra katechetiky a praktickej teológie

  Dana Dluhošová

  PracoviskoPedagogická fakulta

  doc. PaedDr. Eva Dolinská, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

  doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH

  Vedúci katedry, Vedúci katedry verejného zdravotníctva
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra verejného zdravotníctva

  Dagmar Drabová

  PracoviskoTeologická fakulta

  Iveta Drobulová

  PracoviskoUbytovacie a stravovacie zariadenia KU

  doc. Mgr. Ing. Milan Droppa, CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  PracoviskoKatedra manažmentu

  doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Garant študijného programu Rádiologická technika, Docent
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra rádiológie

  doc. Mgr. Martina Dubovcová, PhD., MPH

  Docent
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti

  doc. dr. hab. Mieczyslaw Dudek

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky

  Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PracoviskoKatedra chémie