Vyhľadávanie zamestnancov

  prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  PracoviskoTeologická fakulta, TF - pracovisko Spišské Podhradie

  Mgr. Monika Bírošová

  Referentka pre študijné odbory fyzioterapia, rádiologická technika, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, urgentná zdravotná starostlivosť, verejné zdravotníctvo
  PracoviskoFakulta zdravotníctva

  PhDr. Oľga Bištiaková

  Asistent
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra verejného zdravotníctva

  PaedDr. Bc. Vladimír Blahuta

  Vysokoškolský učiteľ, Asistent
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti

  doc. PaedDr. Anna Blahutová, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  PracoviskoPedagogická fakulta

  Ing. Dana Blahútová, PhD.

  Zástupkyňa vedúceho katedry, Odborná asistentka
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra biológie a ekológie

  Anna Bohúňová

  PracoviskoFilozofická fakulta

  Ing. Zuzana Brčiaková, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky (v Levoči), Katedra špeciálnej pedagogiky

  Lívia Bucová

  PracoviskoUbytovacie a stravovacie zariadenia KU

  PhDr. Jaroslava Bučková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka pre Erasmus, Odborná asistentka
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra manažmentu

  PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, zuzana.budayova@ku.sk, Univerzitná docentka
  PracoviskoTeologická fakulta, TF - pracovisko Spišské Podhradie

  Mgr. Janka Bugáňová

  Odborný referent - rozpočtár
  PracoviskoDekanát fakulty zdravotníctva

  Mgr. Alžbeta Bulková

  Doktorandka, Externá forma štúdia
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

  Mgr. Eva Bumberová

  Vedúci študijného oddelenia, Referent, Nepedagogický zamestnanec
  PracoviskoDekanát PF

  doc. PhDr. Janka Bursová, PhD., MBA., LL.M.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  PracoviskoTeologická fakulta, TF - pracovisko Spišské Podhradie

  Helena Butvinová

  PracoviskoPedagogická fakulta

  Dr. Peter Ceľuch, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Špirituál Kňazského seminára Košice, Odborný asistent
  PracoviskoDekanát TF, Katedra praktickej teológie