Vyhľadávanie zamestnancov

PhDr. Oľga Bištiaková

PracoviskoFakulta zdravotníctva

PaedDr. Bc. Vladimír Blahuta

PracoviskoFakulta zdravotníctva

doc. PaedDr. Anna Blahutová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Docent
PracoviskoKatedra telesnej výchovy a športu

Ing. Dana Blahútová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
PracoviskoKatedra biológie a ekológie

Anna Bohúňová

PracoviskoFilozofická fakulta

Ing. Zuzana Brčiaková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky (v Levoči)

Lívia Bucová

PracoviskoUbytovacie a stravovacie zariadenia KU

PhDr. Jaroslava Bučková, PhD.

Zástupkyňa vedúceho katedry, Odborná asistentka
PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra manažmentu

Zuzana Budayová

PracoviskoKatedra spoločenských vied

Mgr. Janka Bugáňová

Ekonómka
PracoviskoDekanát fakulty zdravotníctva

PaedDr. Janka Bujalková

PracoviskoPedagogická fakulta

Mgr. Eva Bumberová

Vedúci študijného oddelenia, Nepedagogický zamestnanec
PracoviskoDekanát PF

doc. PhDr. Janka Bursová, PhD., MBA

PracoviskoTeologická fakulta, Katedra spoločenských vied

Helena Butvinová

PracoviskoPedagogická fakulta

Mgr. Peter Ceľuch

PracoviskoDekanát TF, Katedra praktickej teológie

RNDr. Lucia Csachová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
PracoviskoKatedra matematiky

Ing. Ján Culka

PracoviskoRektorát

Ing. Eva Culková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
PracoviskoKatedra chémie