Vyhľadávanie zamestnancov

  Mgr. Monika Bírošová

  Referentka, Nepedagogická zamestnankyňa
  PracoviskoPedagogická fakulta, Dekanát PF

  PhDr. Oľga Bištiaková

  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra verejného zdravotníctva

  PaedDr. Bc. Vladimír Blahuta

  Externý spolupracovník, Asistent
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti

  doc. PaedDr. Anna Blahutová, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  PracoviskoKatedra telesnej výchovy a športu

  Ing. Dana Blahútová, PhD.

  Zástupkyňa vedúceho katedry, Odborná asistentka
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra biológie a ekológie

  Anna Bohúňová

  PracoviskoFilozofická fakulta

  Ing. Zuzana Brčiaková, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky (v Levoči)

  Lívia Bucová

  PracoviskoUbytovacie a stravovacie zariadenia KU

  PhDr. Jaroslava Bučková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, koordinátorka pre Erasmus, Odborná asistentka
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra manažmentu

  PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  PracoviskoTeologická fakulta, TF - pracovisko Spišské Podhradie

  Mgr. Janka Bugáňová

  Ekonómka
  PracoviskoDekanát fakulty zdravotníctva

  Mgr. Eva Bumberová

  Vedúci študijného oddelenia, Referent, Nepedagogický zamestnanec
  PracoviskoDekanát PF

  doc. PhDr. Janka Bursová, PhD., MBA., LL.M.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  PracoviskoTeologická fakulta, TF - pracovisko Spišské Podhradie

  Helena Butvinová

  PracoviskoPedagogická fakulta

  Dr. Peter Ceľuch, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Špirituál Kňazského seminára Košice, Odborný asistent
  PracoviskoDekanát TF, Katedra praktickej teológie

  RNDr. Lucia Csachová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Metodička pedagogickej praxe pre učiteľstvo matematiky, Študijná poradkyňa pre študentov matematiky, Docentka
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra matematiky

  Ing. Ján Culka

  PracoviskoRektorát