Vyhľadávanie zamestnancov

  Mgr. Katalin Balogné Bérces, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Website admin, Docentka
  PracoviskoKatedra anglického jazyka a literatúry

  Mgr. Veronika Bandžuchová PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Referentka
  PracoviskoTeologická fakulta, TF - pracovisko Spišské Podhradie

  PhDr. Veronika Bandžuchová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Referentka, Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka, Odborná asistentka
  PracoviskoTeologická fakulta, TF - pracovisko Spišské Podhradie

  doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  PracoviskoKatedra hudby

  doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  PracoviskoKatedra špeciálnej pedagogiky

  doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

  Zástupca vedúceho katedry, Univerzitný profesor
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra geografie

  Ing. Renáta Bellová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Univerzitná docentka
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra chémie

  PhDr. Slavomíra Bellová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
  PracoviskoKatedra pedagogiky a psychológie

  Slavomír Beluško

  Technik, Nepedagogický zamestnanec
  PracoviskoTF - pracovisko Spišské Podhradie

  Ing. Katarína Benčová, PhD.

  Nepedagogická zamestnankyňa
  PracoviskoNezaradení

  Ivana Benčová

  Referentka, Nepedagogická zamestnankyňa
  PracoviskoDekanát PF

  prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Profesorka
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu

  prof. Olga Bench, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  PracoviskoPedagogická fakulta

  Mária Beňušová

  PracoviskoPedagogická fakulta

  Ing. Martin Bereta, PhD.

  Vedúci katedry, Prodekan pre výchovu a vzdelávanie, Odborný asistent
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra rádiológie

  PaedDr. Mgr. art. Patricia Biarincová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
  PracoviskoKatedra výtvarnej výchovy

  prof. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD.

  Vedúci katedry, Profesor
  PracoviskoKatedra výtvarnej výchovy