Vyhľadávanie zamestnancov

  Mgr. Veronika Bandžuchová PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Referentka, Odborná asistentka
  PracoviskoTeologická fakulta, TF - pracovisko Spišské Podhradie

  Mgr. Veronika Bandžuchová, PhD.

  Referent, Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
  PracoviskoTeologická fakulta

  doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  PracoviskoKatedra hudby

  doc. PaedDr. Vlasta Belková, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  PracoviskoKatedra špeciálnej pedagogiky

  doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

  Zástupca vedúceho katedry, Profesor
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra geografie

  Ing. Renáta Bellová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra chémie

  PhDr. Slavomíra Bellová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
  PracoviskoKatedra pedagogiky a psychológie

  Slavomír Beluško

  Technik, Nepedagogický zamestnanec
  PracoviskoTF - pracovisko Spišské Podhradie

  Ing. Katarína Benčová, PhD.

  Nepedagogická zamestnankyňa
  PracoviskoPedagogická fakulta, Dekanát PF

  prof. PaedDr. Elena Bendíková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Profesorka
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra telesnej výchovy a športu

  prof. Olga Bench, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky (v Levoči)

  Mária Beňušová

  PracoviskoPedagogická fakulta

  Ing. Martin Bereta, PhD.

  Vedúci katedry, Prodekan pre výchovu a vzdelávanie, Odborný asistent
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra rádiológie

  PaedDr. Mgr. art. Patricia Biarincová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
  PracoviskoKatedra výtvarnej výchovy

  prof. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD.

  Vedúci katedry, Profesor
  PracoviskoKatedra výtvarnej výchovy

  prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  PracoviskoTF - pracovisko Spišské Podhradie