Vyhľadávanie zamestnancov

  Mgr. Katalin Balogné Bérces, Ph.D.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  PracoviskoKatedra anglického jazyka a literatúry

  Mgr. Veronika Bandžuchová PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Referent, Odborný asistent
  PracoviskoTeologická fakulta, TF - pracovisko Spišské Podhradie

  doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  PracoviskoKatedra hudby

  doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

  Zástupca vedúceho katedry, Docent
  PracoviskoKatedra geografie

  Ing. Renáta Bellová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra chémie

  PhDr. Slavomíra Bellová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
  PracoviskoKatedra pedagogiky - PF

  Slavomír Beluško

  Technik, Nepedagogický zamestnanec
  PracoviskoTF - pracovisko Spišské Podhradie

  prof. Olga Bench, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín (v Levoči)

  Mária Beňušová

  PracoviskoPedagogická fakulta

  Ing. Martin Bereta, PhD.

  Vedúci katedry, Prodekan pre výchovu a vzdelávanie, Odborný asistent
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra rádiológie

  PaedDr. Mgr. art. Patricia Biarincová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
  PracoviskoKatedra výtvarnej výchovy

  prof. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD.

  Vedúci katedry, Profesor
  PracoviskoKatedra výtvarnej výchovy

  prof. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  PracoviskoTF - pracovisko Spišské Podhradie

  RNDr. Martin Billich, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent