Vyhľadávanie zamestnancov

Katalin Balogné Bérces, Ph.D.

Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
PracoviskoKatedra anglického jazyka a literatúry

Mgr. Ján Baňas, PhD.

Odborný asistent
PracoviskoKatedra filozofie

doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Docent
PracoviskoKatedra hudby

doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

Zástupca vedúceho katedry, Docent
PracoviskoKatedra geografie

Ing. Renáta Bellová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra chémie

PhDr. Slavomíra Bellová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
PracoviskoKatedra pedagogiky - PF

Slavomír Beluško

PracoviskoTF - pracovisko Spišské Podhradie

prof. Olga Bench, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Profesor
PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín (v Levoči)

Mária Beňušová

PracoviskoPedagogická fakulta

Ing. Martin Bereta, PhD.

Vedúci katedry rádiologickej techniky, Prodekan pre výchovu a vzdelávanie
PracoviskoFakulta zdravotníctva

PaedDr. Mgr. art. Patricia Biarincová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
PracoviskoKatedra výtvarnej výchovy

prof. PaedDr. Rastislav Biarinec, ArtD.

Vedúci katedry, Profesor
PracoviskoKatedra výtvarnej výchovy

RNDr. Martin Billich, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
PracoviskoKatedra matematiky

Mgr. Monika Bírošová

Referentka, Nepedagogická zamestnankyňa
PracoviskoPedagogická fakulta, Dekanát PF