Vyhľadávanie zamestnancov

  Mgr. Róbert Ďurka, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, študijný poradca študentov Katedry psychológie FF KU, Docent
  PracoviskoFilozofická fakulta, Katedra psychológie - FF

  Mgr. Juraj Dvorský, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  Mgr. Katarína Dzurillová, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PracoviskoPedagogická fakulta

  prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, garantka učiteľského základu, Profesorka
  PracoviskoKatedra pedagogiky a psychológie

  doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová PhD., MPH

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra verejného zdravotníctva

  Mgr. Zuzana Farkašovská

  Referentka, Nepedagogická zamestnankyňa
  PracoviskoTF - pracovisko Spišské Podhradie

  doc. Dr. Juraj Feník, PhD

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  PracoviskoDekanát TF, Katedra systematickej teológie

  MUDr. Jozef Ficik, MPH

  Vysokoškolský učiteľ, Asistent
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

  Mgr. Iveta Fiľová

  Doktorandka
  PracoviskoFilozofická fakulta, Katedra filozofie

  Martina Fíniková

  Sekretariát kvestora, Asistentka
  PracoviskoNezaradení

  doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  PracoviskoDekanát TF, Katedra spoločenských vied

  Anna Fričová

  PracoviskoPedagogická fakulta

  Zuzana Fričová

  PracoviskoUbytovacie a stravovacie zariadenia KU

  Mgr. Júlia Fričová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce - Ružomberok

  ThLic. František Fudaly, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PracoviskoTF - pracovisko Spišské Podhradie

  PhDr. Katarína Fúrová

  Asistentka, Asistentka
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva