Vyhľadávanie zamestnancov

  Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PracoviskoKatedra chémie

  Ľudmila Durdiaková

  PracoviskoPedagogická fakulta

  Mgr. Róbert Ďurka, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, študijný poradca študentov Katedry psychológie FF KU, Docent
  PracoviskoFilozofická fakulta, Katedra psychológie - FF

  Mgr. Štefan Dvorský

  Doktorand
  PracoviskoFilozofická fakulta, Katedra histórie

  Mgr. Juraj Dvorský, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  Mgr. Katarína Dzurillová, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PracoviskoPedagogická fakulta

  prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Garantka UČITEĽSKÉHO ZÁKLADU, Profesorka
  PracoviskoKatedra pedagogiky a psychológie

  doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová PhD., MPH

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra verejného zdravotníctva

  Mgr. Zuzana Farkašovská

  Referentka, Nepedagogická zamestnankyňa
  PracoviskoTF - pracovisko Spišské Podhradie

  doc. Dr. Juraj Feník, PhD

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  PracoviskoDekanát TF, Katedra systematickej teológie

  MUDr. Jozef Ficik, MPH

  Vysokoškolský učiteľ, Asistent
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

  Mgr. Iveta Fiľová

  Doktorandka
  PracoviskoFilozofická fakulta, Katedra filozofie

  Martina Fíniková

  Sekretariát kvestora, Asistentka
  PracoviskoNezaradení

  doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  PracoviskoDekanát TF, Katedra spoločenských vied

  Mgr. Pavol Forgáč

  univerzitný kaplán
  PracoviskoNezaradení

  Zuzana Fričová

  PracoviskoUbytovacie a stravovacie zariadenia KU