Vyhľadávanie zamestnancov

  doc. dr. hab. Mieczyslaw Dudek

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra pedagogiky - PF

  Ing. Jaroslav Durdiak, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PracoviskoKatedra chémie

  Ľudmila Durdiaková

  PracoviskoPedagogická fakulta

  Mgr. Róbert Ďurka, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  PracoviskoFilozofická fakulta, Katedra psychológie - FF

  Mgr. Juraj Dvorský, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  PracoviskoFilozofická fakulta, Katedra germanistiky

  Mgr. Katarína Dzurillová, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PracoviskoPedagogická fakulta

  prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Profesorka
  PracoviskoKatedra pedagogiky - PF

  doc. MUDr. Eleonóra Fabiánová PhD., MPH

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra verejného zdravotníctva

  Mgr. Zuzana Farkašovská

  Referentka, Nepedagogická zamestnankyňa
  PracoviskoTF - pracovisko Spišské Podhradie

  doc. Dr. Juraj Feník, S.T.D.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PracoviskoDekanát TF, Katedra systematickej teológie

  MUDr. Jozef Ficik

  Vysokoškolský učiteľ, Asistent
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

  Mgr. Iveta Fiľová

  Doktorandka
  PracoviskoFilozofická fakulta, Katedra filozofie

  doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  PracoviskoDekanát TF, Katedra spoločenských vied

  Anna Fričová

  PracoviskoPedagogická fakulta

  Zuzana Fričová

  PracoviskoUbytovacie a stravovacie zariadenia KU