Vyhľadávanie zamestnancov

Mgr. Juraj Dvorský, PhD.

PracoviskoKatedra germanistiky

Mgr. Katarína Dzurillová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra špeciálnej pedagogiky a liečebnej pedagogiky (v Levoči)

prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Profesor
PracoviskoKatedra pedagogiky - PF

Mgr. Zuzana Farkašovská

PracoviskoTF - pracovisko Spišské Podhradie

Dr. Juraj Feník, PhD.

PracoviskoDekanát TF, Katedra systematickej teológie

MUDr. Jozef Ficik

Vysokoškolský učiteľ, Asistent
PracoviskoFakulta zdravotníctva

doc. PhDr. Marek Forgáč, PhD.

PracoviskoDekanát TF, Katedra spoločenských vied

Anna Fričová

PracoviskoPedagogická fakulta

Zuzana Fričová

PracoviskoUbytovacie a stravovacie zariadenia KU

ThLic. František Fudaly, PhD.

PracoviskoTF - pracovisko Spišské Podhradie, Katedra systematickej teológie

PhDr. Katarína Fúrová

PracoviskoFakulta zdravotníctva

Mária Galarovičová

PracoviskoTeologická fakulta

Mgr. Jana Garajová

Referentka
PracoviskoRektorát

Mgr. Marián Gašaj

PracoviskoFakulta zdravotníctva