Vyhľadávanie zamestnancov

  Mgr. Júlia Fričová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce - Ružomberok

  ThLic. František Fudaly, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PracoviskoTF - pracovisko Spišské Podhradie

  PhDr. Katarína Fúrová

  Asistentka, Asistentka
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva

  MUDr. PhD. Mária Gadušová

  Externá spolupracovníčka, Odborná asistentka
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva

  Mária Galarovičová

  PracoviskoTeologická fakulta

  Mgr. Jana Garajová

  Referentka
  PracoviskoRektorát

  Mgr. Marián Gašaj

  Asistent
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra rádiológie

  doc. ThLic. Marián Gavenda, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  PracoviskoFilozofická fakulta, Katedra žurnalistiky

  doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., MBA

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  PracoviskoTeologická fakulta, TF - pracovisko Spišské Podhradie, Katedra spoločenských vied

  doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  PracoviskoKatedra pedagogiky - PF

  Ing. Zuzana Gejdošová PhD.

  PracoviskoPedagogická fakulta

  Margita Gejdošová

  PracoviskoUbytovacie a stravovacie zariadenia KU

  ThLic. PaedDr. PhDr. Gabriela Genčúrová, PhD.

  Vedecká pracovníčka, Vedecká pracovníčka
  PracoviskoTeologická fakulta, Dekanát TF, Katedra spoločenských vied

  PaedDr. Ján Gera PhD.

  Predajňa študijnej literatúry, Nepedagogický zamestnanec
  PracoviskoPedagogická fakulta, Dekanát PF

  Zdena Glembová

  PracoviskoPedagogická fakulta

  Mgr. Ján Golian, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PracoviskoKatedra histórie

  Ing. Zuzana Gončárová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra manažmentu