Vyhľadávanie zamestnancov

doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD., MBA

PracoviskoTeologická fakulta, Katedra spoločenských vied

doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Docent
PracoviskoKatedra pedagogiky - PF

Ing. Zuzana Gejdošová PhD.

PracoviskoPedagogická fakulta

Margita Gejdošová

PracoviskoUbytovacie a stravovacie zariadenia KU

ThLic. PaedDr. PhDr. Gabriela Genčúrová, PhD.

Vedecká pracovníčka, Vedecká pracovníčka
PracoviskoTeologická fakulta, Dekanát TF, Katedra spoločenských vied

PaedDr. Ján Gera PhD.

Predajňa študijnej literatúry, Nepedagogický zamestnanec
PracoviskoPedagogická fakulta, Dekanát PF

Zdena Glembová

PracoviskoPedagogická fakulta

Mgr. Ján Golian, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
PracoviskoKatedra histórie

Ing. Zuzana Gončárová, PhD.

Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra manažmentu

Hana Grellnethová

PracoviskoDekanát filozofickej fakulty

Ing. Romana Gueye

PracoviskoDekanát PF

PhDr. Helena Habiňáková

Vysokoškolská učiteľka, Asistentka
PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

Iveta Halahijová

PracoviskoPedagogická fakulta

Mgr. Marek Hasák, PhD.

Technik, Nepedagogický zamestnanec
PracoviskoFilozofická fakulta, Katedra žurnalistiky

Doc. PaedDr. František Heiser, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Docent
PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra cudzích jazykov

Mgr. Anna Herinková

PracoviskoFakulta zdravotníctva

prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Profesor
PracoviskoTeologická fakulta, Dekanát TF, Katedra filozofie a histórie