Vyhľadávanie zamestnancov

Mgr. Michal Čajka, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
PracoviskoKatedra výtvarnej výchovy

Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.

Tajomník katedry, Odborný asistent
PracoviskoKatedra manažmentu

JUDr. Juraj Čech, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
PracoviskoKatedra sociálnej práce - Ružomberok

prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

Vysokoškolský učiteľ, Profesor
PracoviskoFilozofická fakulta, Katedra psychológie - FF

doc. Ing. Igor Černák, PhD.

Vedúci katedry, Docent
PracoviskoKatedra informatiky

Mgr. Janka Červeňová

PracoviskoFilozofická fakulta

MUDr. Helena Česáková

PracoviskoFakulta zdravotníctva

PaedDr. Rastislav Čief, PhD.

Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
PracoviskoKatedra geografie

Mgr. Jozef Čisarik

Technik, Informatik, Nepedagogický zamestnanec
PracoviskoPedagogická fakulta, Dekanát PF

Mgr. Iveta Čučvarová

PracoviskoFakulta zdravotníctva

doc. PhDr. Jiří Dan, CSc.

Vysokoškolský učiteľ, Docent
PracoviskoFilozofická fakulta, Katedra psychológie - FF

MUDr. Libor Danihel, PhD.

PracoviskoFakulta zdravotníctva

prof. Ing. Alena Daňková, CSc.

Vedúci katedry, Profesor
PracoviskoKatedra manažmentu

PhDr. Renáta Darmošová

PracoviskoFakulta zdravotníctva

Ing. Peter Debnár

Technik, Informatik, Nepedagogický zamestnanec
PracoviskoRektorát

Mária Debnárová

PracoviskoFilozofická fakulta, Dekanát filozofickej fakulty

PhDr. Imrich Degro, PhD.

Vedúci katedry, Odborný asistent
PracoviskoDekanát TF, Katedra filozofie a histórie