Vyhľadávanie zamestnancov

  RNDr. Lucia Csachová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra matematiky

  Ing. Ján Culka

  PracoviskoRektorát

  doc. Ing. Eva Culková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  PracoviskoKatedra chémie

  Mgr. Michal Čajka, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent

  Mgr. Marcela Čarnická PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín (v Levoči)

  Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.

  Zástupca vedúceho katedry, Tajomník katedry, Docent
  PracoviskoKatedra manažmentu

  JUDr. Juraj Čech, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PracoviskoKatedra sociálnej práce - Ružomberok

  prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  PracoviskoFilozofická fakulta, Katedra psychológie - FF

  doc. Ing. Igor Černák, PhD.

  Vedúci katedry, Profesor
  PracoviskoKatedra informatiky

  Mgr. Samuel Červeňanský

  Doktorand
  PracoviskoFilozofická fakulta

  Mgr. Janka Červeňová

  PracoviskoFilozofická fakulta

  MUDr. Helena Česáková

  Asistent
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra rádiológie

  PaedDr. Rastislav Čief, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PracoviskoKatedra geografie

  Mgr.art. Pavlína Čierna, ArtD.

  Vysokoškolská učiteľka, funkčné miesto docenta, Docentka
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy

  Mgr. Jozef Čisarik

  Technik, Informatik, Nepedagogický zamestnanec
  PracoviskoPedagogická fakulta, Dekanát PF

  Mgr. Iveta Čučvarová

  Externá spolupracovníčka, FHV_USER_JOB_ORDER_LEKTOR
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

  doc. PhDr. Jiří Dan, CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent

  MUDr. Libor Danihel, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra rádiológie