Vyhľadávanie zamestnancov

  RNDr. Lucia Csachová, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Metodička pedagogickej praxe pre učiteľstvo matematiky, Študijná poradkyňa pre študentov matematiky, Univerzitná docentka
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra matematiky

  Ing. Ján Culka

  PracoviskoRektorát

  doc. Ing. Eva Culková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Docentka
  PracoviskoKatedra chémie

  Mgr. Marcela Čarnická PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky sociálne znevýhodnených skupín (v Levoči), Katedra špeciálnej pedagogiky

  Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.

  Zástupca vedúceho katedry, Tajomník katedry, Univerzitný docent
  PracoviskoKatedra manažmentu

  JUDr. Juraj Čech, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PracoviskoKatedra sociálnej práce - Ružomberok

  prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  PracoviskoFilozofická fakulta, Katedra psychológie - FF

  doc. Ing. Igor Černák, PhD.

  Vedúci katedry, Univerzitný profesor
  PracoviskoKatedra informatiky

  Mgr. Samuel Červeňanský

  Doktorand
  PracoviskoFilozofická fakulta, Katedra histórie

  Mgr. Janka Červeňová

  PracoviskoFilozofická fakulta, Dekanát filozofickej fakulty

  MUDr. Helena Česáková

  Asistent
  PracoviskoFakulta zdravotníctva

  PaedDr. Rastislav Čief, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PracoviskoKatedra geografie

  Mgr. Libor Čief

  PracoviskoNezaradení

  Mgr.art. Pavlína Čierna, ArtD.

  Vysokoškolská učiteľka, funkčné miesto docenta, Univerzitná docentka
  PracoviskoPedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy

  Mgr. Jozef Čisarik

  Technik, Informatik, Nepedagogický zamestnanec
  PracoviskoPedagogická fakulta, Dekanát PF

  Mgr. Iveta Čučvarová

  Asistentka
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

  MUDr. Libor Danihel, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra rádiológie

  PhDr. Renáta Darmošová

  Asistentka, Asistentka
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva