Vyhľadávanie zamestnancov

  Ing. Ján Culka

  PracoviskoRektorát

  doc. Ing. Eva Culková, PhD.

  Vysokoškolská učiteľka, Odborná asistentka
  PracoviskoKatedra chémie

  Mgr. Michal Čajka, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PracoviskoKatedra výtvarnej výchovy

  Mgr. Karol Čarnogurský, PhD.

  Tajomník katedry, Odborný asistent
  PracoviskoKatedra manažmentu

  JUDr. Juraj Čech, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PracoviskoKatedra sociálnej práce - Ružomberok

  prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Profesor
  PracoviskoFilozofická fakulta, Katedra psychológie - FF

  doc. Ing. Igor Černák, PhD.

  Vedúci katedry, Docent
  PracoviskoKatedra informatiky

  Mgr. Samuel Červeňanský

  Doktorand
  PracoviskoFilozofická fakulta

  Mgr. Janka Červeňová

  PracoviskoFilozofická fakulta

  MUDr. Helena Česáková

  Asistent
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra rádiológie

  PaedDr. Rastislav Čief, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PracoviskoKatedra geografie

  Mgr. Jozef Čisarik

  Technik, Informatik, Nepedagogický zamestnanec
  PracoviskoPedagogická fakulta, Dekanát PF

  Mgr. Iveta Čučvarová

  Externá spolupracovníčka, FHV_USER_JOB_ORDER_LEKTOR
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve

  doc. PhDr. Jiří Dan, CSc.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  PracoviskoFilozofická fakulta, Katedra psychológie - FF

  MUDr. Libor Danihel, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Odborný asistent
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra rádiológie

  PhDr. Renáta Darmošová

  Asistentka, Asistentka
  PracoviskoFakulta zdravotníctva, Katedra ošetrovateľstva

  Ing. Peter Debnár

  Informatik, Správca siete, Nepedagogický zamestnanec
  PracoviskoRektorát