Projekty

  Počet nájdených projektov: 130

  Digitalizácia chemických experimentov pre zlepšenie kvality a podporu výučby chémie na stredných školách

  Číslo projektu:Erasmus 2021-1-SK01-KA220-VET-000027995 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:prof. Ing. Peter Tomčík, PhD.

  Epidémie a protiepidemiologické opatrenia na území Slovenka v dlhom 19. storočí

  Číslo projektu:VEGA 1/0397/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:Mgr. Ján Golian, PhD.

  Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12.-17. storočí

  Číslo projektu:VEGA 2/0006/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2024
  Vedúci projektu:PhDr. Eva Veselovská, PhD.

  Aktuálne religiózno-etické témy medzi mládežou pod vplyvom súčasnej korona-krízy

  Číslo projektu:VEGA 1/0299/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. ThDr. Róbert Sarka, PhD.

  Kartuziánsky žaltár – graduál sign. J 538 z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine – výskum a pramenná edícia

  Číslo projektu:VEGA 1/0096/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:doc. PaedDr. Janka Bednáriková, PhD.

  Online podpora vzdelávania študentov náboženskej výchovy v oblasti biblickoteologických disciplín

  Číslo projektu:KEGA 017KU-4/2021 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

  Štandardizácia špecifického krátkointervalového zaťaženia ako motorického testu silovo-vytrvalostných schopností pre úpolové športy

  Číslo projektu:VEGA 1/0482/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:Mgr. Ľuboslav Šiška, PhD.

  Zástupná a priama voltampérometrická detekcia biologicky a environmentálne významných látok pomocou tvrdo a mäkko konštituovanej pracovnej elektródy z diamantu dopovaného bórom

  Číslo projektu:VEGA 1/0128/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2023
  Vedúci projektu:prof. Ing. Peter Tomčík, PhD.

  Vplyv médií na spoločenský status celebrít: premeny mediálneho obrazu Mariána Kočnera v slovenskej spoločnosti

  Číslo projektu:VEGA, 1/0203/21 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 1. Jan 2023
  Vedúci projektu:prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  Regionálne dejiny (metodológia a prax)

  Číslo projektu:FnPV č. 9/2021 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:prof. PhDr. David Papajík, PhD.

  Všeobecné dejiny (do roku 1492)

  Číslo projektu:FnPV č. 10/2021 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:prof. PhDr. David Papajík, PhD.

  Dlhé 15. storočie v uhorských (slovenských) dejinách

  Číslo projektu:FnPV č. 8/2021 Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 31. Dec 2021
  Vedúci projektu:Mgr. Miroslav Huťka, PhD.

  Faith & Freedom

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Jan 2021 - 1. Jan 0001
  Vedúci projektu:prof. Mgr. Terézia Rončáková PhD.

  Donor: Nanovic Institute, University of Notre Dame (Indiana, USA)

  ERASMUS+ Psychological professionalization of the teaching staff

  Číslo projektu:2020-1-PL01-KA202-082063 Doba riešenia projektu:1. Dec 2020 - 30. Nov 2022

  ERASMUS MUNDUS - European Joint Master in Social Work with Children and Youth (ESWOCHY)

  Číslo projektu:619857-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA1-JMD-MOB Doba riešenia projektu:1. Nov 2020 - 30. Nov 2026
  Vedúci projektu:Mgr. Daniel Markovič, PhD.

  Erasmus Mundus

  Kto vie, nech učí

  Číslo projektu:312011AKK9 Doba riešenia projektu:1. Okt 2020 - 1. Sept 2023

  Cieľom nášho projektu je účinnejšie prepojiť teoretické vzdelávanie na akademickej pôde a praktické vzdelávanie v cvičných školách a cvičných školských zariadeniach u študentov Pedagogickej (PF) a Filozofickej fakulty (FF)...

  Kto vie, nech učí

  Číslo projektu:312011AKK9 Doba riešenia projektu:1. Okt 2020 - 1. Sept 2023

  Hlavným cieľom projektu Kto vie, nech učí je účinnejšie prepojiť teoretické vzdelávanie na akademickej pôde a praktické vzdelávanie v cvičných školách a cvičných školských zariadeniach u študentov Filozofickej a Pedagogickej...

  Theoretical and laboratory linguistics

  Číslo projektu:TKP2020-NKA-11 Doba riešenia projektu:1. Okt 2020 - 1. Okt 2022
  Vedúci projektu:prof. Dr. Balázs Surányi, DSc. (PPKE, Budapest)

  ERASMUS+ Upgrade with Learner-centred Approach (ULCA) - koordinátor

  Číslo projektu:2020-1-SK01-KA203-078306 Doba riešenia projektu:1. Sept 2020 - 31. Dec 2022
  Vedúci projektu:doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.

  Erasmus+

  Improving the educational process and expanding opportunities (employment) of graduates

  Číslo projektu: Doba riešenia projektu:1. Sept 2020 - 1. Mar 2022