doc. Andrey Kraev, CSc.

  Vedúci katedry, Docent
  doc. Andrey Kraev, CSc.

  Kde ma nájdete

  Katedra cudzích jazykov

  Hrabovská cesta 1
  03401 Ružomberok

  Kancelária: A 334
  Telefón:
  Email: andrey.kraev@ku.sk

  Profesijná charakteristika

   

  Vzdelanie:
  1996-2001 Irkutská štátna lingvistická univerzita (Irkutsk, Rusko) – študijný odbor Filológia, študijný program Učiteľstvo dvoch cudzích jazykov
  2002-2005 Irkutská štátna lingvistická univerzita (Irkutsk, Rusko) – vysokoškolské vzdelanie 3. stupňa, študijný odbor Filológia, študijný program Germánske jazyky
  Rozširujúce štúdium:
  2004-2006 Irkutská štátna lingvistická univerzita (Irkutsk, Rusko) – poľština, lektor poľského jazyka
  2006-2007 Irkutská štátna lingvistická univerzita (Irkutsk, Rusko) – ruský jazyk pre cudzincov, didaktika ruštiny pre cudzincov
  Tituly a hodnosti:
  2005, november – vedecká hodnosť kandidát vied (kandidat nauk) v odbore Filológia, Irkutská štátna lingvistická univerzita (Irkutsk, Rusko)
  2008, máj – vedecký titul docent, Federálny úrad kontroly v sfére vzdelávania a vedy Ministerstva vzdelávania a vedy Ruskej federácie (Moskva)
  Pracovné skúsenosti:
  1999-2003 lýceum č. 2, Irkutsk, stredoškolský učiteľ
  2001-2002 Irkutská štátna lingvistická univerzita, asistent 
  2005-2006 Irkutská štátna lingvistická univerzita, odborný asistent, katedra teoretickej lingvistiky
  2006-2014 Irkutská štátna lingvistická univerzita, docent, katedra teoretickej lingvistiky
  2010-2014 Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, lektor Inštitútu rusistiky
  2014- Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, docent katedry cudzích jazykov