Doc. PaedDr. František Heiser, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  Doc. PaedDr. František Heiser, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra cudzích jazykov

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária:
  Telefón:
  Email: frantisek.heiser@ku.sk

  ResearchGateORCID