Pracovisko preukazov

  [prízemie Rektorátu KU, kancelária č. 0.01  (budova univerzitnej knižnice KU)]
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  Hrabovská cesta 1A
  034 01 Ružomberok

   

  Úradné hodiny pracoviska preukazov:

                     

                 Od 02.10.2023 do 27.10.2023

  Pondelok:  ___
  Utorok: 8:30 - 11:00, 13:00 - 14:00
  Streda: ___
  Štvrtok: 8:30 - 11:00,  13:00 - 14:00
   Piatok: 12:30 - 15:00

   

                 Od 06.11.2023 po dohode e-mailom.

   

  Kontakt:

  Ing. Jana Kollárová

  e-mail:   preukazy@ku.sk

   

  Pracovisko brigádnika Združenia CKM SYTS:

  Denní študenti vyšších ročníkov a učitelia si počas zápisov v septembri/októbri môžu zakúpiť licenčnú známku ISIC alebo ITIC od brigádnika Združenia CKM SYTS. 

  Miesto, čas a kontakt na brigádnika Združenia CKM SYTS nájdete zverejnený na stránke CKM SYTS: Brigádnik CKM - kontakt