Erasmus+ zamestnanec (KA131, KA107)

Program ERASMUS+ umožňuje pedagogickým zamestnancom realizovať krátkodobé prednáškové pobyty na zahraničných partnerských univerzitách. Program podporuje výmenu odborných znalostí a skúseností, zároveň prispieva k zvyšovaniu kvality edukačnej a výskumnej praxe na univerzitách.
Erasmus+ zamestnanec (KA131, KA107)