doc. RNDr. Miroslav Rievaj, PhD.

  Vysokoškolský učiteľ, Docent
  doc. RNDr. Miroslav Rievaj, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra chémie

  Hrabovská cesta 1B
  034 01 Ružomberok

  Kancelária: A305
  Telefón:
  Email: miroslav.rievaj@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Streda
  14:45 - 16:15

  Profesijná charakteristika

  Dátum narodenia, miesto:  11. 8. 1948 Zvolen

  Vzdelanie:           VŠ: 1966-1971 Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, odbor fyzikálna chémia

                                RNDr.: 1972 Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, odbor fyzikálna chémia

                                CSc: 1979 Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, odbor chémia

                                docent: 1994 ChTF STU v Bratislave, odbor analytická chémia

  Prax:                    1971 - 1994  asistent (§ 18) Katedra analytickej chémie ChTF STU v Bratislave

                                1995 - 2016 docent Katedra analytickej chémie ChTF STU v Bratislave

                                2016 -  docent Katedra chémie Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku

  Jazyk:                   anglicky - aktívne

  Stav:                     ženatý