Bývala dekanka Notre Dame Mendoza College of Business navštívila našu univerzitu

  Profesorka Carolyn Woo navštívila našu univerzitu, aby diskutovala o súčasnosti a budúcnosti našej univerzity.
  Bývala dekanka Notre Dame Mendoza College of Business navštívila našu univerzitu

  Naša Katolícka univerzita v Ružomberku nedávno oslávila 20. výročie svojho vzniku. Ako relatívne mladá vysoká škola sa snaží vo svojich špecifických odboroch zaradiť medzi popredné univerzity na Slovensku. Aby sme napredovali aj v časoch rôznych kríz, ktoré zasiahli vysoké školstvo na Slovensku, je veľmi dôležité vyhodnocovať aktuálne procesy, auditovať naše organizačné zložky a diskutovať o možnostiach, ako zlepšiť našu prácu. Vďaka spolupráci s Nanovic Institute for European Studies, University of Notre Dame, navštívila našu univerzitu vo februári 2023 jedna z bývalých vedúcich osobností s bohatými skúsenosťami v organizácii vysokoškolského vzdelávania profesorka Carolyn Woo. Počas svojej týždňovej návštevy mala možnosť dozvedieť sa viac o našej univerzite a jednotlivých fakultách. Stretla sa s rektorom KU Jaroslavom Demkom, prorektormi a vedením všetkých fakúlt a ostatnými členmi a zamestnancami fakúlt.

  Počas početných diskusií s profesorkou Woo zástupcovia našej univerzity predstavili najväčšie výzvy, ktorým naša univerzita čelí a vypočuli si o možných spôsoboch, ako byť odolný v ťažkých časoch. Profesorka Woo sa podelila o svoje skúsenosti z čias, keď bola vedúcou jednej z najlepších ekonomických škôl v USA, a predstavila rôzne odporúčania čerpajúce z amerického kontextu, ale aplikovateľné na realitu na Slovensku. Poukázala na to, že americké univerzity sa veľmi často zapájajú do rôznych foriem a spôsobov vzdelávania (celoživotné vzdelávanie, online výučba, krátkodobé špecializované kurzy), radikálne zmenili svoj prístup k učebným osnovám a snažili sa rozvíjať dlhodobé a prospešné vzťahy s rôznymi zainteresovanými stranami, ako sú absolventi/ alimni, komunity a podniky. Záverečné stretnutie s vedením našej univerzity ukázalo, že toto by mali byť niektoré z možností, o ktorých musíme diskutovať, aby sme v budúcnosti dosiahli pokrok.

  Sme veľmi vďační za cenné poznatky, ktoré profesorka Woo zdieľala s našimi vedúcimi a učiteľmi.

  Profesorka Carolyn Woo  bývala prezidentkou a generálnou riaditeľkou katolíckej charity, humanitárnej agentúry. Pôsobila aj ako dekanka Notre Dame Mendoza College of Business. Počas svojho funkčného obdobia bola Mendoza oficiálne uznaná ako jedna z najlepších ekonomických škôl v Spojených štátoch. Pred nástupom na University of Notre Dame bola zástupkyňou výkonnej viceprezidentky pre akademické záležitosti na Purdue University. Jej návštevu zorganizoval a podporil Nanovic Institute for European Studies.