KU v  Ružomberku objektívom Českej televízie

  Ako jediná katolícka univerzita na Slovensku a zároveň v bývalom Česko-slovensku sme dostali príležitosť prezentovať Katolícku univerzitu v Ružomberku v zahraničnom verejnoprávnom médiu.
  KU v  Ružomberku objektívom Českej televízie

  V pravidelnej relácii „Křesťanský magazín“, vysielanej na ČT2, si môžete pozrieť reportáž o prostredí, možnostiach štúdia, ale aj o odovzdávaní duchovných hodnôt na Katolíckej univerzite v Ružomberku.  

  Podľa slov Kateřiny Horálkovej Rózsovej (redaktorka ČT) „Katolická univerzita v Ružomberoku je praktickým příkladem toho, že víra a spiritualita nepatří jen do privátního prostoru člověka. O Česku se někdy hovoří jako o misijní oblasti. Tím spíš je důležité, že v bratrském státě-na Slovensku- existuje veřejná vysoká škola, která má křesťanství, a s tím spojené etické a morální principy, vetknuty do svého DNA. I čeští studenti tak mohou v Ružomberoku načerpat nejen vědomosti a odbornost, ale také osobnostní formaci, které jsou pro život a úspešnou kariéru neméně důležité. Natáčení reportáže štábu České televize pro Křesťanský magazín bylo dokladem přetrvávající propojenosti obou národů. Profesionalita mnoha absolventů KU ostatně mluvila sama za sebe. A tak tvůrci reportáže doufají především v to, že tuto svou zkušenost dokáží zprostředkovat svým divákům.“ 

  Premiéra relácie bola odvysielaná 13. novembra 2022 od 14:25, no dostupná aj online na webe Českej televízie.

  „Křesťanský magazín“ je spravodajsko-publicistickou reláciou ČT zo sveta náboženstva. V jeho zornom poli sú veľké svetové udalosti s náboženským podtextom, ale aj aktivity, pri ktorých sa stretáva svet domácich cirkví s českou spoločnosťou. Snaží sa predstavovať rôzne duchovné, charitatívne a výchovné aktivity cirkví a blízkych organizácií a jednotlivých kresťanov. Dôraz je kladený na ekumenické zameranie rešpektujúce názorovú pestrosť české ekumény, na podotknutie základných kresťanských hodnôt, ktoré sú vo všeobecnosti európskymi hodnotami.