01 - Skenovacie pero

  02 - Hovoriaci skener Easy Reader

  03 - Biofeedback (všeobecne)

  04 - Biofeedback (vyšetrenie - screening počas prvého stretnutia)

  05 - Biofeedback (praktický tréning dýchania)

  06 - Elektronické lupy

  07 - Diktafón Eltrinex

  08 - Zoomtext

  09 - OCR program + Abby Fine Reader

  10 - Skenovacia myš

  11 - Prenosný skener Iris Scan Book