Festival stredoškolských speváckych zborov „Cantare choraliter“

  Festival nesúťažneho charakteru
  Začiatok (dátum, čas):20. 4. 2023, 8:00
  Koniec (dátum, čas):22. 4. 2023, 18:00
  Miesto:Aula sv. Jána Pavla II. KU, Farský kostol sv. Ondreja v Ružomberku
  Usporiadateľ:Pedagogická fakulta
  Kategória:Iné
  Zameranie:umelecké a výtvarné
  Odborný gestor:doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

  Ďalšie informácie

  Cieľom podujatia je nadchnúť stredoškolskú mládež pre duchovnú hudbu a zborový spev. Festival nesúťažneho charakteru organizuje Katedra hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku v spolupráci s Gymnáziom sv. Andreja v Ružomberku. Podrob