Májové nocturno

  Koncert študentov a pedagógov Katedry hudby
  Začiatok (dátum, čas):21. 5. 2023, 18:00
  Koniec (dátum, čas):21. 5. 2023, 20:00
  Miesto:Ružomberská synagóga
  Usporiadateľ:Pedagogická fakulta
  Kategória:Iné
  Zameranie:umelecké a výtvarné
  Odborný gestor:doc. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.