Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku

    Posledná januárová nedeľa 28. januára 2024 bude už tradične venovaná Katolíckej univerzite v Ružomberku. Zmyslom slávenia „Nedele KU“ je poďakovanie všetkým priateľom, priaznivcom, dobrodincom a podporovateľom za modlitby, obety a každú pomoc a podporu venovanú Katolíckej univerzite.
    Nedeľa Katolíckej univerzity v Ružomberku
    Začiatok (dátum, čas):28. 1. 2024, 14:30
    Koniec (dátum, čas):28. 1. 2024, 15:30
    Usporiadateľ:Rektorát