Stretnutie s históriou 2

    Katedra histórie FF KU Vás pozýva na prednášku Branislava Kovára, PhD., z Archeologického ústavu SAV
    Začiatok (dátum, čas):16. 11. 2022, 13:50
    Koniec (dátum, čas):16. 11. 2022, 15:50