Študentská umelecká činnosť

  Celoslovenská interpretačná súťaž študentov pedagogických fakúlt v rámci festivalu Unium 2023
  Začiatok (dátum, čas):25. 4. 2023, 9:00
  Koniec (dátum, čas):26. 4. 2023, 15:00
  Miesto:Nám. A. Hlinku 56
  Usporiadateľ:Pedagogická fakulta
  Mesto:Ružomberok
  Kategória:Iné
  Zameranie:umelecké a výtvarné
  Odborný gestor:PaedDr. Miriam Matejová, PhD.