Te Deum na TF KU 15.6.2023

    Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, Veľký kancelár KU a doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD., dekan TF KU Vás srdečne pozývajú na slávnostné Te Deum dňa 15. 06. 2023 o 10.00 hod v seminárnom kostole svätého Antona Paduánskeho v Košiciach.
    Začiatok (dátum, čas):15. 6. 2023, 10:00
    Koniec (dátum, čas):15. 6. 2023, 14:00

    Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita, Veľký kancelár KU a doc. ThDr. Radoslav Lojan, PhD., dekan TF KU Vás srdečne pozývajú na slávnostné Te Deum dňa 15. 06. 2023 o 10.00 hod v seminárnom kostole svätého Antona Paduánskeho v Košiciach.

    Po skončení svätej omše o 11:30 hod. bude v aule sv. Košických mučeníkov TF KU, Hlavná 89 v Košiciach slávnostné zhromaždenie akademickej obce spojené s promóciou absolventov magisterského a bakalárskeho štúdia a odovzdaním diplomov absolventom akademického programu  Master v teológii manželstva a rodiny.