prof. PaedDr. ICDr. ThDr. František Dlugoš, PhD.

Vedúci katedry, Profesor
prof. PaedDr. ICDr. ThDr. František Dlugoš, PhD.

Kde ma nájdete

Katedra katechetiky a praktickej teológie

Hrabovská cesta 1A
034 01, Ružomberok

Kancelária:
Telefón:
Email: frantisek.dlugos@ku.sk

Profesijná charakteristika

Narodený: 22. 07. 1955, Mníšek nad Popradom
Tituly a hodnosti: Prof., ThDr., PaedDr., PhDr., ICDr., PhD.
Študijný odbor: Katolícka teológia, Katechetika

Odborné vzdelanie:

1994 – 1999 CMBF UK Teologický inštitút, Spišské Podhradie, asistent

1999 – 2000  CMBF UK Teologický inštitút, Spišské Podhradie, odborný asistent

r

2000 – 2004  Katedra katechetiky a praktickej teológie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, docent

2005 – súčasnosť Katedra katechetiky a praktickej teológie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, profesor

2009 – súčasnosť Katedra katechetiky a praktickej teológie, Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, vedúci katedry

Členstvo vo vedeckých a umeleckých radách, orgánoch SAV, iných vedeckých a odborných ustanovizní:

Vedecká rada TF KU v Ružomberku, oblasť katolícka teológia – náboženská výchova

Vedecká rada PF KU v Ružomberku, oblasť katolícka teológia – náboženská výchova

člen redakčnej rady časopisu Tribunál Spišskej diecézy

člen redakčnej rady Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku

člen senátu Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku

člen edičnej rady vydavateľstva KU VERBUM, Edícia humanitné, spoločenské a behaviorálne štúdie (sociálna práca)

člen medzinárodnej vedeckej rady katolíckych škôl krajín Vyšegrádskej štvorky

 

člen historickej komisie pri KBS