prof. PaedDr. ICDr. ThDr. František Dlugoš, PhD.

  Vedúci katedry, Profesor
  prof. PaedDr. ICDr. ThDr. František Dlugoš, PhD.

  Kde ma nájdete

  Katedra katechetiky a praktickej teológie

  Hrabovská cesta 1A
  034 01, Ružomberok

  Kancelária: A 312
  Telefón:
  Email: frantisek.dlugos@ku.sk

  Konzultačne hodiny

  Utorok
  09:40 - 11:15

  po dohode mailom

  Profesijná charakteristika

  Tituly a hodnosti: Prof., ThDr., PaedDr., PhDr., ICDr., PhD.
  Študijný odbor: Katolícka teológia, Katechetika

  Odborné vzdelanie:

  1994 – 1999 CMBF UK Teologický inštitút, Spišské Podhradie, asistent

  1999 – 2000  CMBF UK Teologický inštitút, Spišské Podhradie, odborný asistent

  2000 – 2004  Katedra katechetiky a praktickej teológie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, docent

  2005 – súčasnosť Katedra katechetiky a praktickej teológie, Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, profesor

  2009 – súčasnosť Katedra katechetiky a praktickej teológie, Pedagogická fakulta KU v Ružomberku, vedúci katedry

  Členstvo vo vedeckých a umeleckých radách, orgánoch SAV, iných vedeckých a odborných ustanovizní:

  Vedecká rada TF KU v Ružomberku, oblasť katolícka teológia – náboženská výchova

  Vedecká rada PF KU v Ružomberku, oblasť katolícka teológia – náboženská výchova

  člen redakčnej rady časopisu Tribunál Spišskej diecézy

  člen redakčnej rady Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku

  člen senátu Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku

  člen edičnej rady vydavateľstva KU VERBUM, Edícia humanitné, spoločenské a behaviorálne štúdie (sociálna práca)

  člen medzinárodnej vedeckej rady katolíckych škôl krajín Vyšegrádskej štvorky

  člen historickej komisie pri KBS