Akademický senát

Predseda AS KU

doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. - Vedúci katedry, tomas.jablonsky@ku.sk

 

Podpredseda AS KU – zamestnanecká časť

PhDr.Bc. Eva Moraučíková PhD. - Vysokoškolská učiteľka, eva.moraucikova@ku.sk, +421918 722 197

 

Podpredseda AS KU – študentská časť

  • Mgr. Daniel Čollák

 

Tajomník AS KU

  • Mgr. Peter Pekarčík

 

Členovia za Pedagogickú fakultu KU

 

Členovia za Filozofickú fakultu KU

 

Členovia za Teologickú fakultu KU

 

Členovia za Fakultu zdravotníctva KU

Zloženie komisií AS KU k 20. 11. 2018 (na obdobie do 9. 11. 2019)

 

Dokumenty AS KU