V tomto článku Vám všeobecne priblížime aké všetky poplatky sa viažu na preukazy vydávané na KU v RK.
  Ktorý poplatok ako zaplatiť sa dozviete v návodoch pre vydanie jednotlivých typov preukazu.


  Poplatok za „Vydanie preukazu a jeho duplikátu“ - platený KU v RK

  Tento poplatok vo výške 10€ pokrýva výrobné náklady preukazu.

  • Pre študentov je tento poplatok povinný.  Poplatok za „Vydanie preukazu a jeho duplikátu“ hradia študenti PREVODOM cez internetbanking na účet Katolíckej univerzity v Ružomberku (nie poštovým peňažným poukazom, nakoľko platby POŠTOVOU POUKÁŽKOU neakceptujeme !). Poplatok za vydanie preukazu študenta na akademický rok 2023/2024 môžu začať študenti/prijatí uchádzači uhrádzať najskôr od 01.08.2023;
  • V prípade zamestnanca KU je prvé vydanie preukazu s vizuálom „učiteľský preukaz ITIC“ / „zamestnanec KU“ hradené zamestnávateľom. (Učiteľ si musí ešte samostatne zakúpiť  ITIC licenciu, ak požaduje preukaz s vizuálom „učiteľský preukaz ITIC“);
  • Tento poplatok je v prípade žiadosti o duplikát preukazu rovnako povinný pre všetkých (študent, učiteľ aj zamestnanec);

   

  Poplatky za licenciu ISIC/ITIC, prolongačnú známku ISIC/ITIC - platené Združeniu CKM SYTS:

  Pri vydanie licenčného preukazu ISIC / ITIC je potrebné sa zaregistrovať na stránkach Združenia CKM SYTS a uhradiť im poplatok za licenciu ešte pred výrobou preukazu. ISIC/ITIC licenciu obdržíte od CKM SYTS e-mailom a následne nám ju nahlásite do aplikácie Preukazy. Číslo licencie sa totiž tlačí na preukaz. 
  Poplatok za ISIC/ITIC licenciu je 10€ na rok. Prvý rok sa na ISIC preukaz nelepí žiadna prolongačná známka, nakoľko je platnosť vytlačená na preukaze.

  Zakúpenie prolongačnej známky ISIC/ITIC vo vyššom ročníku je dobrovoľné (platnosť preukazu môže byť vyznačená aj bezplatnou známkou „Neplatí na zľavy ISIC“).

                    Prolongačná známka červená "Neplatí na  ISIC zľavy" je bezplatná.

     

  Prolongačná známka s licenciou ISIC/ITIC cena 10€ sa uhrádza priamo Združeniu CKM SYTS. 

   

  Poplatok za balík externých aplikácií systému TransCard - platené firme TransData s.r.o.:

  Študenti I. alebo II.  stupňa štúdia v dennej forme štúdia môžu prejaviť záujem o externé aplikácie systému TransCard od firmy TransData s.r.o.. Je to voliteľná funkcionalita, ide o UBIAN dopravnú aplikáciu pre autobusy.  Viac v článku https://www.ku.sk/katolicka-univerzita-v-ruzomberku/preukazy-ku/vydanie-a-platnost/student/balik-externych-aplikacii-systemu-transcard.html a v postupe pre vydanie preukazu študenta.