V tomto článku Vám všeobecne priblížime aké všetky poplatky sa viažu na preukazy vydávané na KU v RK.
  Ktorý poplatok ako zaplatiť sa dozviete v návodoch pre vydanie jednotlivých typov preukazu.


  Poplatok za „Vydanie preukazu a jeho duplikátu“ - platený KU v RK

  Tento poplatok vo výške 10€ pokrýva výrobné náklady preukazu.

  • Pre študentov je tento poplatok povinný.  Poplatok za „Vydanie preukazu a jeho duplikátu“ hradia študenti PREVODOM cez internetbanking na účet Katolíckej univerzity v Ružomberku (nie poštovým peňažným poukazom, nakoľko platby POŠTOVOU POUKÁŽKOU neakceptujeme !). Poplatok za vydanie preukazu študenta na akademický rok 2021/2022 môžu začať študenti/prijatí uchádzači uhrádzať najskôr od 01.08.2021;
  • V prípade zamestnanca KU je prvé vydanie preukazu s vizuálom „učiteľský preukaz ITIC“ / „zamestnanec KU“ hradené zamestnávateľom. (Učiteľ si musí ešte samostatne zakúpiť  ITIC licenciu, ak požaduje preukaz s vizuálom „učiteľský preukaz ITIC“);
  • Tento poplatok je v prípade žiadosti o duplikát preukazu rovnako povinný pre všetkých (študent, učiteľ aj zamestnanec);

   

  Poplatky za licenciu ISIC/ITIC, prolongačnú známku ISIC/ITIC - platené Združeniu CKM SYTS:

  Pri vydanie licenčného preukazu ISIC / ITIC je potrebné sa zaregistrovať na stránkach Združenia CKM SYTS a uhradiť im poplatok za licenciu ešte pred výrobou preukazu. ISIC/ITIC licenciu obdržíte od CKM SYTS e-mailom a následne nám ju nahlásite do aplikácie Preukazy. Číslo licencie sa totiž tlačí na preukaz. 
  Poplatok za ISIC/ITIC licenciu je 10€ na rok. Prvý rok sa na ISIC preukaz nelepí žiadna prolongačná známka, nakoľko je platnosť vytlačená na preukaze.

  Zakúpenie prolongačnej známky ISIC/ITIC vo vyššom ročníku je dobrovoľné (platnosť preukazu môže byť vyznačená aj bezplatnou známkou „Neplatí na zľavy ISIC“).

   pz no isic 09 2019Prolongačná známka červená "Neplatí na  ISIC zľavy" je bezplatná.

   

   pz 09 2019 Prolongačná známka s licenciou ISIC/ITIC cena 10€ sa uhrádza priamo Združeniu CKM SYTS.

   

  Poplatok za balík externých aplikácií systému TransCard - platené firme TransData s.r.o.:

  Študenti I. alebo II.  stupňa štúdia v dennej forme štúdia môžu prejaviť záujem o externé aplikácie systému TransCard od firmy TransData s.r.o.. Je to voliteľná funkcionalita, ide o UBIAN dopravnú aplikáciu pre autobusy.  Viac v článku https://www.ku.sk/katolicka-univerzita-v-ruzomberku/preukazy-ku/vydanie-a-platnost/student/balik-externych-aplikacii-systemu-transcard.html a v postupe pre vydanie preukazu študenta.