Aby všetci boli jedno

    15. mája 2024 sa v Kostole sv. Rodiny v Rybárpoli uskutočnilo slávnostné Te Deum pri príležitosti ukončenia akademického roka 2023/2024 na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Hlavným celebrantom bol Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup, veľký kancelár KU v Ružomberku a koncelebrantom Mons. Ján Kuboš, diecézny pomocný biskup Spišskej diecézy.
    Aby všetci boli jedno

    Arcibiskup Bernard Bober vo svojom príhovore vyzdvihol myšlienku „jednoty“, vychádzajúc z evanjelia sv. Jána (Jn 17,11-19). Táto jednota spoločenstva má byť však realizovaná v láske, nie direktívne. Ježiš predkladá svoju víziu jednoty, keď sa modlí modlitbu, aby boli aj jeho učeníci zjednotení, ako je On so svojim Otcom. Písmo teda hovorí, že ak sa spojíme v jednote, Boh nám daruje požehnanie a dary Ducha svätého. Za tie by sa mal každý poďakovať aj v tomto končiacom akademickom roku. Našou úlohou je povzbudzovať jeden druhého, milovať jeden druhého, slúžiť si navzájom, tešiť sa spolu. Cesta k svätosti by podľa toho mala viesť cez toho druhého. V prepojenosti je sila a túto silu čerpáme najmä z kontaktu s Bohom. Je preto dôležité komunikovať a vytvárať jednotu. Svet nemôžu vytvárať konkurenčné sily, ale sily vzájomnej spolupráce v láske, ktorá sa prejavuje nie len v slovách, ale aj skutkoch. To platí aj pre vzťahy uprostred Cirkvi, ale aj na našej katolíckej univerzite. Zdôraznil, že napredujeme jedine vtedy, keď sú jej jednotlivé zložky vzájomne dobré prepojené a prajné. Nejde o to, dokazovať svoju pravdu, o to, kto je tu prvým. Za všetky prejavy zdarnej spolupráce sa poďakoval a zároveň poukázal na potrebu nezaspať na vavrínoch, ale neustálu snahu o rozvoj. V závere príhovoru poďakoval vedeniu univerzity a jej zamestnancom a študentom poprial úspešné ukončenie akademického roka, alebo štúdia u končiacich študentov. 

    Na záver sa akademickému spoločenstvu prihovoril aj Jaroslav Demko, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku. Poďakoval všetkým kolegom a zamestnancom na všetkých úrovniach riadenia, a prevádzky Katolíckej univerzity. Uviedol, že si uvedomuje, že každý rok prináša nové výzvy, na ktoré je potrebné pružné reagovať, no zároveň, že práca na univerzite je ich poslaním. Láska k alma mater by mala viesť k ešte väčšej obetavosti, keďže sa staráme o to najcennejšie, čo tento národ má — o naše mladé nádeje, o nové generácie lídrov, ktorí budú už o chvíľu niesť zodpovednosť za Slovensko. Svoj príhovor ukončil gratuláciou arcibiskupovi Bernardovi Boberovi, ktorý bude 8. júna sláviť výročie 50 rokov kňazskej vysviacky.