ACIT'2022 v Spišskej Kapitule

    9.- 11. júna 2022 sa v Spišskej Kapitule uskutoční 12. Medzinárodná konferencia o pokročilých počítačových informačných technológiách (ACIT'2022 - International Conference on Advanced Computer Information Technologies). Hostiteľom ACIT'2022 bude Katolícka univerzita v Ružomberku.
    ACIT'2022 v Spišskej Kapitule

    Konferenciu organizujú West Ukrainian National University (Ukrajina), Katolícka univerzita v Ružomberku (Slovensko), Jihočeská univerzita (Česká republika), Deggendorf Institute of Technology (Nemecko), Wroclaw University of Economics and Business (Poľsko) and Czechoslovakia Section of IEEE / Computer (C) Society Chapter (Česká republika).

    Konferencia poskytuje medzinárodné fórum pre výskumníkov, akademikov, profesionálov a študentov s medzidisciplinárnymi záujmami v oblasti informačných technológií, informatiky, matematického modelovania, umelej inteligencie, informácií v ekonomike a manažmente, kybernetickej bezpečnosti, počítačových systémov. Účastníci poslednej konferencie reprezentovali viac ako 40 krajín z viac ako 200 univerzít.

    Podrobné informácie o konferencii si môžte prečítať na webovej stránke ACIT'2022.