Akademická štvrťhodinka o Katolíckej univerzite: TOTO sú fakty!

  Rozsiahly prieskum Akademická štvrťhodinka je nateraz posledným najpodrobnejším zisťovaním názorov slovenského študentstva na vysokú školu, na ktorej študujú.
  Akademická štvrťhodinka o Katolíckej univerzite: TOTO sú fakty!

  Prinášame vám „suché“ fakty vychádzajúce z odpovedí 428 študentov našej alma mater a ich porovnania s celoslovenskou vzorkou. Jedným dychom vás pozývame študovať na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde sa usilujeme formovať vaše mysle k rozletu a vaše srdcia k dobru.

  Katolícka univerzita podľa Akademickej štvrťhodinky

  • 84% študentov KU by odporučilo svoj študijný program svojím známym
  • dve tretiny (66%) sa cítia byť súčasťou komunity učiteľov a študentov KU
  • skoro dve tretiny (60%) študentov popri škole aj pracujú
  • neuveriteľných 89% našich poslucháčov ľahko našlo informácie o vybranom študijnom programe, proces prihlášky bol administratívne jednoduchý (85%) a informácie o prijímačkách boli zrozumiteľné (90%)
  • KU umožňuje rozložiť študijnú záťaž tak, aby ju študujúci zvládli (71%)
  • tri štvrtiny študentov (75%) súhlasia s konštatovaním, že na KU pôsobia učitelia s pozitívnym prístupom, ktorí chodia na výučbu dobre odborne pripravení (súhlasí spolu až 95% študentov)
  • jedným z mnohých výsledkov lepším ako celoslovenský priemer (77%) je súhlas našich študentov s konštatovaním, že naši pedagógovia učia aplikovať teoretické poznatky na riešenie konkrétnych problémov (KU 81%)
  • KU lepšie obstála oproti iným VŠ aj v zisťovaniach, že študentom poskytujeme prístup ku kvalitným textom a databázam (78%), že naši študenti sú spokojní s administratívnymi službami (85%), tiež s akademickým informačným systémom (78%) a s univerzitnou knižnicou, pochopiteľne :-) (91%)
  • na záver: s výrokom „učitelia mi pomáhajú naplniť môj potenciál“ súhlasí „len“ 53% všetkých zúčastnených v Akademickej štvrťhodinke, ale až 60% študentov Katolíckej univerzity!

  Tieto výborné výsledky nie sú dielom náhody, ale nášho viac ako 23-ročného systematického úsilia. Sme verejná vysoká škola, ktorá stavia na akademických tradíciách, kresťanských hodnotách a úžasnej polohe v strede našej krásnej krajiny. Tak už neváhajte a prihláste sa na KU – najlepšie ešte dnes :-)