Českí a slovenskí rektori a rektorky sa stretli na spoločnom zasadnutí v Trnave

  6. a 7. júna 2024 sa na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave konalo spoločné zasadnutie Českej konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie
  Českí a slovenskí rektori a rektorky sa stretli na spoločnom zasadnutí v Trnave

  Na spoločnom zasadnutí hovorili o bezpečnosti vysokých škôl, o aktuálnych témach z oblasti vysokoškolského vzdelávania, zabezpečovania kvality, vedy, výskumu, umenia a ďalšej tvorivej činnosti, ako aj o financovaní a rozpočtoch vysokých škôl.

  Rektori a rektorky odmietli akékoľvek formy násilia a teroru a vyzvali k rešpektovaniu demokratických hodnôt a princípov. Zhodli sa, že spoločným cieľom predstaviteľov vysokých škôl je zaistiť, aby univerzity boli bezpečnými miestami pre študentov a zamestnancov. Žiadajú vlády ČR a SR venovať zvýšenú pozornosť nielen ochrane tzv. mäkkých cieľov, ale aj kybernetickej bezpečnosti, eliminácii cudzieho zasahovania a posilňovaniu strategickej autonómie, bezpečnosti výskumu a bezpečnosti poznatkov.

  V súlade s odporúčaniami svetových organizácií a medzinárodných akademických asociácií obe rektorské konferencie žiadajú vlády ČR a SR zabezpečiť adekvátne zdroje, aby vysoké školy mohli byť atraktívnymi inštitúciami pre domácich a zahraničných študentov a akademikov a mohli napĺňať svoje poslanie. Investície z verejných zdrojov do vysokého školstva a investície do vedy, výskumu a inovácií by mali byť podľa ČKR a SRK na úrovni priemeru vyspelých štátov OECD.

  Na slávnostnej časti sa zúčastnili aj minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker a veľvyslanec Českej republiky na Slovensku JE Rudolf Jindrák. Na pracovnej časti zasadnutia sa zúčastnil ako hosť štátny tajomník ministerstva školstva Robert Zsembera. Českú konferenciu rektorov viedla Milena Králíčková, predsedníčka a rektorka Karlovej univerzity. Spoločnému zasadnutiu predsedal prezident Slovenskej rektorskej konferencie Vladimír Hiadlovský, rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Hostiteľkou zasadnutia bola rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Katarína Slobodová Nováková.

  Zdroj: www.srk.sk

  Foto: Roman Miča