Členovia Katedry hudby PF KU prezentovali vzácny rukopis na Lundskej univerzite vo Švédsku

Členovia Katedry hudby PF KU v Ružomberku Rastislav Adamko, Zuzana Zahradníková a Janka Bednáriková spolu s hudobnou vedkyňou Evou Veselovskou z Ústavu hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave sa v dňoch 26. - 29. augusta 2021 zúčastnili na medzinárodnej konferencii v švédskom Lunde, ktorá niesla názov Celebration and Devotion in Lund Cathedral 1123 - 2023.
Členovia Katedry hudby PF KU prezentovali vzácny rukopis na Lundskej univerzite vo Švédsku

Konferencia bola zorganizovaná pri príležitosti blížiaceho sa deväťstého výročia posvätenia lundskej katedrály. Na konferencii zaznel ako úvodný spoločný príspevok štyroch vedcov The Notated Missal Ms. Vol 387 - Missale Lundense, saec. XIII, ktorý za každú inštitúciu predniesli Rastislav Adamko a Eva Veselovská. Predmetom príspevku bolo predstavenie škandinávskeho notovaného Misála rkp. 387 uloženého v bývalej lyceálnej, dnes Ústrednej knižnici SAV v Bratislave. Je to pergamenový rukopis v dobovej koženej väzbe s drevenými doskami, ktorý bol zhotovený v 13. storočí. Používal sa aj v Lunde, ako to dokazuje neskorší prípisok v kalendári rukopisu, nie je však úplne jasné, prečo a ako sa dostal na naše územie. V diskusii, ktorá nasledovala po prezentácii slovenských vedcov, sa prítomní teológovia, liturgisti a lingvisti zamýšľali nad touto skutočnosťou a vyjadrili úprimnú radosť nad existenciou a dobrým stavom rukopisu ich proveniencie. V Škandinávii sa totiž nezachovalo veľa stredovekých rukopisov, v tamojších archívoch sa zachovali skôr fragmentárne zachované latinské pamiatky.

Mesto Lund, nachádzajúce sa v južnej časti Švédska, bolo založené okolo roku 990 a patrilo medzi významné kresťanské, kultúrne, obchodné a politické centrá severnej Európy. V čase vzniku patrilo Dánsku. Rukopis R. 387 mohol pôvodne slúžiť ako tzv. misijný misál, ktorý vznikol v diecéznom prostredí na severe Európy, možno v niektorom meste v súčasnom Švédsku. Nasvedčuje tomu jeho štruktúra, výber repertoáru, skladba sviatkov svätých ako aj hudobno-liturgická tradícia rozpoznateľná v jednotlivých tak textových ako aj hudobných detailoch.

Lundská univerzita s viac ako 40 000 študentami patrí k najväčším škandinávskym vysokým školám, pričom jej patrí 70. priečka v rebríčku QS najkvalitnejších svetových univerzít. Bola založená v roku 1666 a nadviazala na studium generale, ktoré existovalo pri Lundskej katedrále od roku 1425. Od roku 1852 univerzitu financuje švédsky štát. Univerzitný kampus sa nachádza v blízkosti mestského parku Lundagård a tvorí ju 8 fakúlt: humanitná a teologická, technologická, umelecká, právnická, lekárska, prírodovedecká, Fakulta sociálnych vied a napokon Škola ekonomiky a manažmentu. K univerzite patrí fakultná nemocnica, univerzitná knižnica, rádiologické laboratórium, astronomické observatórium či študentská rozhlasová stanica Radio AF 99.1. Heslom univerzity je Ad utrumque, časť Vergíliovho verša Ad utrumque paratus (Pripravení na oboje), čo vyjadruje, že študenti sú odhodlaní tak k vzdelávaniu ako aj k obrane vlasti. Vyjadruje to aj univerzitná pečať, na ktorej je vyobrazený lev: v jednej labe drží knihu, v druhej meč. Zaujímavosťou tiež je, že na Lundskej univerzite bola vyvinutá komunikačná technológia Bluetooth, pomenovaná po dánskom a nórskom kráľovi Haraldovi I. Modrozubovi.

Janka Bednáriková