DOD na KU v Ružomberku

  Dňa 8. novembra 2023 Katolícka univerzita v Ružomberku otvorila svoje brány pre záujemcov o vysokoškolské štúdium ako aj pre širokú verejnosť.

  Deň otvorených dverí na KU v Ružomberku začal spoločne v Aule sv. Jána Pavla II.  úvodným príhovorom Jaroslava Demka (rektora KU v Ružomberku), prezentáciou Martina Taraja (prorektora KU pre vzdelávanie) o možnostiach štúdia, študijných programoch, medzinárodnej spolupráci KU i o poslaní Univerzitného pastoračného centra KU v Ružomberku.

  Spoločne sa mohli návštevníci zamyslieť s prednášajúcim Petrom Kravčákom (Katedra žurnalistiky, FF KU) nad každodenným rozhodovaním a uvažovať, koľké naše rozhodnutia sú dôležité, koľké správne a koľké menia svet či osudy ľudstva - predovšetkým v pozitívnom duchu.

  Po spoločnej diskusii s absolventmi KU (Miroslava Mlynárová, Ján Karel, Boris Pták) pokračoval program na jednotlivých fakultách v kampuse univerzity, ako aj na Teologickej fakulte v Košiciach, kde jednotlivé katedry prostredníctvom svojich pedagógov či študentov prezentovali študijné programy. Zároveň paralelne prebiehali exkurzie a sprievodné akcie v učebniach, laboratóriách, umeleckých ateliéroch, poradenskom centre, univerzitnom pastoračnom centre, knižnici,....  

  Sme veľmi radi, že na Deň otvorených dverí prišli stovky študentov zo stredných škôl z celého Slovenska.  

  Ďakujeme všetkým pedagógom, zamestnancom KU, ako aj študentom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na prezentácii KU, jej fakúlt a súčastí.