Informácia pre študentov vysokých škôl prichádzajúcich z vojnou postihnutej Ukrajiny

  Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka vysokoškolákom z Ukrajiny možnosť pokračovať v štúdiu.
  Informácia pre študentov vysokých škôl prichádzajúcich z vojnou postihnutej Ukrajiny

  Pre vysokoškolákov z Ukrajiny, ktorí prichádzajú na Slovensko, Katolícka univerzita v Ružomberku ponúka možnosť pokračovať v ich prerušenom štúdiu v rovnakom alebo príbuznom študijnom programe. O štúdium na našej univerzite sa v rámci výmenného programu „KU4UA“ môžu uchádzať študenti vysokej školy so sídlom na území Ukrajiny v rámci všetkých študijných programov všetkých stupňov štúdia.

  Študent sa môže prihlásiť na pokračovanie v štúdiu na KU v Ružomberku v rámci výmenného programu. Následne môže byť prijatý a môže navštevovať výučbu na KU v Ružomberku. Na takto prijatého študenta KU požiada ministerstvo o špeciálnu finančnú podporu až do výšky 2000,- EUR, ktorú, ak bude pridelená, získa študent na podporu štúdia na Slovensku.

  Záujemcovia o takéto pokračovanie v štúdiu, resp. o výmenný program musia vyplniť prihlášku v anglickom alebo ukrajinskom jazyku a zaslať ju na maria.kozova@ku.sk do konca 27. mája 2022.

  Zoznam realizovaných študijných programov na celej Katolíckej univerzite v Ružomberku je dostupný tu.