Katolícka univerzita sa stala jedným zo zakladateľov siete univerzít Troch morí

  Zástupcovia Bulharska, Českej republiky, Estónska, Chorvátska, Litvy, Lotyšska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Maďarska, Ukrajiny a Rakúska podpísali tento týždeň memorandum, ktorým sa rozhodli spolupracovať v Sieti univerzít Troch morí: Baltského, Čierneho a Jadranského. Katolícka univerzita v Ružomberku sa tak stala jedným zo zakladateľov medzinárodnej platformy Three Seas University Network. V Lubline ju zastupoval prorektor pre vzdelávanie PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD.
  Katolícka univerzita sa stala jedným zo zakladateľov siete univerzít Troch morí

  Sieť univerzít Troch morí (3SUN)  vznikla z impulzu Katolíckej univerzity v Lubline (KUL) s cieľom vybudovať základy trvalého a stabilného partnerstva univerzít z 12 krajín. „Lublin sa stáva európskym hlavným mestom vedy," povedal poľský minister školstva a vedy Przemysław Czarnek počas podujatia, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia najvyšších štátnych orgánov vrátane poľského prezidenta Andrzeja Dudu.

  Okrem založenia univerzitnej siete zorganizovala Katolícka univerzita v Lubline aj vedeckú konferenciu s názvom Sieť trojmorských univerzít k súčasným výzvam vedy a regiónu. Minister školstva P. Czarnek tiež poukázal na to, že vedecký výskum je potrebný na vysvetlenie odklonu západoeurópskych krajín od svojich základov, ktorými sú kresťanstvo a latinská civilizácia.

  Tri moria by mali podporiť integráciu vedeckej komunity a dať doterajšej spolupráci novú kvalitu, zhodnotil rektor Katolíckej univerzity v Lubline Miroslaw Kalinowski. Táto sieť – v súlade s myšlienkou otvorenosti –  sa nebude obmedzovať len na európske krajiny, ale má spolupracovať aj s ďalšími univerzitami z celého sveta.

  Rektor KUL M. Kalinowski tiež citoval slová významného poľského spisovateľa a nositeľa Nobelovej ceny Władysława Reymonta, podľa ktorého „kto slúži Poľsku, slúži sebe a buduje svoju vlastnú budúcnosť“. Parafrázujúc túto myšlienku rektor Kalinowski povedal, že práve služba Sieti univerzít Troch morí buduje prestíž nielen skupiny zapojených škôl, ale aj vlastnej univerzity. Ide o iniciatívu, z ktorej bude mať prospech každý.

  Trojmorie bude nástrojom na nadväzovanie a uskutočňovanie pravidelných kontaktov, realizáciu spoločného výskumu a prinášanie inovácií v kvalite vzdelávania. Integrácia akademických inštitúcií zapojených 12 krajín sa má dosiahnuť okrem iného prostredníctvom spolupráce v oblasti komercializácie poznatkov a výmeny skúseností z výučby a výskumu.