Každá žena je Božím dielom

  „V Máriinom svetle Cirkev číta na tvári ženy odraz krásy, ktorá je zrkadlom najvyšších citov, ktorých je schopné ľudské srdce: plnosť darovania sa v láske, sila, ktorá vie zniesť najväčšie bolesti, bezhraničná dôvera, neúnavná pracovitosť, schopnosť spájať prenikavú intuíciu so slovami podpory a povzbudenia." Ján Pavol II.
  Každá žena je Božím dielom

  Každá žena je Božím dielom, nositeľkou jeho obrazu a podoby, korunou tvorstva a stelesnením Božej krásy.

  Krása ženy je dar, ktorý do nej vložil sám Stvoriteľ.

  Ženy sú pozvané, aby tento dar v sebe objavovali a prežívali.

  Tak ako oči ženy sú zrkadlom do jej vnútra, sú pozvané, aby ich krása odzrkadľovala Božiu krásu.