Kondolencia k úmrtiu Márie Spoločníkovej

So zármutkom Vám oznamujeme, že dňa 9. septembra 2021 nás navždy opustila akademická maliarka a reštaurátorka Mária Spoločníková. Za svoju prácu bola ocenená viacerými vyznamenaniami: Cenou Cypriána Majerníka, Fra Angelico, Cenou Jána Pavla II. a čestný titul "Doctor honoris causa" jej udelila aj Katolícka univerzita v Ružomberku (2015).
Kondolencia k úmrtiu Márie Spoločníkovej

Mária Spoločníková (1926, Košice) vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave. Bola študentkou profesora a akademického maliara Dezidera Millyho, ktorý ju nasmeroval na reštaurovanie umeleckých diel. Prevažnú časť svojej 60-ročnej odbornej činnosti zasvätila záchrane gotických sakrálnych pamiatok na Slovensku. Publikovala desiatky štúdií v odborných periodikách, vydala šesť kníh a za svoju publikačnú činnosť bola niekoľkokrát ocenená.

Foto: www.kosickespravy.sk