New Orleans: Sme na jednom z najväčších svetových vzdelávacích podujatí

  Na medzinárodnej konferencii NAFSA 2024, ktorá sa koná v New Orleans (USA), má svoje zastúpenie aj Katolícka univerzita v Ružomberku.
  New Orleans: Sme na jednom z najväčších svetových vzdelávacích podujatí

  V pavilóne Slovak universities prezentuje študijné programy a medzinárodné aktivity našej univerzity Daniel Markovič, koordinátor prvého slovenského spoločného programu Erasmus Mundus Joint Masters.

  76. ročník svetového veľtrhu vzdelávania NAFSA 2024 sa tento rok koná od 28. do 31. mája v New Orleans v štáte Louisiana. Patrí k najväčším svetovým podujatiam zameraným na medzinárodné vzdelávanie, mobilitu, ako aj na inovácie.
   
  Na NAFSA 2024 je okrem predstaviteľov 17 slovenských vysokých škôl prítomná aj delegácia rezortu školstva na čele s ministrom Tomášom Druckerom a štátnym tajomníkom pre vysoké školstvo Róbertom Zsemberom.
   
  NAFSA (Association of International Educators) je nezisková organizácia, ktorá združuje viac ako 10 000 členov z viac ako 3 500 inštitúcií a organizácií z viac ako 150 krajín. Jej hlavným cieľom je podporovať medzinárodnú spoluprácu, výmenu a mobilitu študentov, výskumníkov a profesionálov v oblasti vysokého školstva. Organizácia poskytuje platformu pre vzdelávací sektor na budovanie globálnych partnerstiev a spoločných projektov.