Novou profesorkou sa stala Helena Kadučáková

  Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová dnes vymenovala nových profesorov, medzi nimi aj Helenu Kadučákovú z Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku. Novej pani profesorke srdečne blahoželáme a želáme veľa ďalších osobných aj pracovných úspechov!
  Novou profesorkou sa stala Helena Kadučáková
  Prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková PhD. sa inaugurovala v odbore ošetrovateľstvo. V rokoch 2005-2013 pracovala ako prodekanka pre výchovu a vzdelávanie na fakulte zdravotníctva a v rokoch 2014-2015 ako prodekanka pre akreditáciu a kvalitu. Následne v rokoch 2016-2018 pôsobila ako prorektorka KU pre vzdelávanie. Jej pracoviskom je katedra ošetrovateľstva. V roku 2008 získala Cenu rektora KU za vedeckú a umeleckú činnosť a v roku 2020 obdržala Pamätný list rektora KU za prínos k založeniu fakulty a katedier. Je zapojená vo viacerých domácich i zahraničných projektoch, napríklad Active Seniors Education without Barriers. Okrem iných významných členstiev je pani profesorka Helena Kadučáková členkou vedeckej rady KU.
   
  "Viem, aké ťažké je v takomto prostredí generovať kvalitu a odlišovať ju od priemeru, či podpriemernosti. S vašim úsilím a so spoločenskou podporou sa však môže aj akademické prostredie pokúsiť o to, aby naše špičkové pracoviská už neboli iba dielom a zásluhou jednotlivcov, ale boli dôsledkom fungovania premysleného systému," vyhlásila dnes počas vymenovania nových profesorov prezidentka Zuzana Čaputová."Časť verejnosti prestala dôverovať vedecky overeným faktom, rezignovala na poznanie a racionalitu. Doba pred nás pritom stavia výzvy, ktoré nemáme šancu zvládnuť bez využívania vedeckého poznania, ale tiež bez racionálneho prístupu a schopnosti vecnej spoločenskej diskusie. Nech to však nie je dôvod na rezignáciu! Práve naopak. Povzbudivou tvárou Slovenska sú špičkoví odborníci, vedci, či pedagógovia, ktorí dosahujú skvelé výsledky nielen na Slovensku, ale reprezentujú našu krajinu i v zahraničí. Ste to Vy, Vaša celoživotná práca, Vaše vedomosti a skúsenosti, na ktorých môžeme stavať našu budúcnosť."

   

  Zdroj: https://www.prezident.sk