O komunálnej samospráve na KU v Ružomberku

    V dňoch 9. a 10. mája 2024 sa konalo na našej pôde medzinárodné kolokvium na tému Komunálna samospráva, ako katalyzátor spoločenského prebudenia v strednej Európe
    O komunálnej samospráve na KU v Ružomberku

    Počas dvoch dní vystúpili účastníci zo Slovenska, Nemecka, Maďarska, Rakúska a Česka. Cieľom bola výmena poznatkov zameraných na fungovanie komunálnej samosprávy z pohľadu jej riadenia, zabezpečovania zdravotno-sociálnej starostlivosti o občanov a vytvárania podmienok pre podnikateľský sektor. Kolokvium sme organizovali s spolupráci s Europäisches Institut für postgraduale Bildung an der Technischen Universität Dresden e.V. a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave. Prvý ročník dopadol na výbornú a veríme, že z tejto lastovičky sa stane nová tradícia.