Ocenenia pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier

    21. mája 2024
    Ocenenia pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier

    Priestory Organovej siene Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku (FZ KU) patrili v utorok 21. mája 2024 slávnostnému odovzdávaniu ocenení pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier, ktoré zorganizovala Rada Regionálnej komory sestier a pôrodných asistentiek v Ružomberku. Desiatim sestrám bolo odovzdané ocenenie Biele srdce na regionálnej úrovni v kategóriách sestra-manažér, sestra v praxi a sestra-pedagóg. Medzi ocenenými boli aj vedecko-pedagogické pracovníčky Katedry ošetrovateľstva FZ KU. Ocenenie Biele srdce v kategórii sestra-pedagóg získala PhDr. Mgr. Mariana Magerčiaková, PhD., MPH, MBA. Ďalšie štyri sestry a jedna lekárka získali Cenu primátora, ktorú si z rúk primátora Ružomberka JUDr. Ľubomíra Kubáňa prevzala aj prof. PhDr. Mgr. Helena Kadučáková, PhD.