Oceňovali sme našich aktívnych študentov

  Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ocenil rektor KU v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. študentov za mimoriadne výsledky a úspešnú reprezentáciu.
  Oceňovali sme našich aktívnych študentov

  23. novembra 2021 boli počas pravidelného formačného stretnutia „Hosť na KU“ udelené ocenenia piatim študentom KU v Ružomberku. Ocenenia boli odovzdané študentom na základe návrhu jednotlivých fakúlt KU v Ružomberku.

  K oceneným študentom patrili:

  Barbora Beňová, Fakulta zdravotníctva, študijný program Fyzioterapia

  Monika Timková, Fakulta zdravotníctva, študijný program Ošetrovateľstvo

  Mariana Tarbajová, Fakulta zdravotníctva, študijný program Ošetrovateľstvo

  Nikola Koraušová, Fakulta zdravotníctva, študijný program Ošetrovateľstvo

  Bc. Michal Król, Dis.art., Pedagogická fakulta, študijný program Učiteľstvo hudobného umenia

  Záznam z odovzdávania ocenení a diskusné stretnutie „Hosť na KU“ s úspešnými absolventmi KU v Ružomberku, ktoré pravidelne organizuje UPaC na KU v Ružomberku si môžete pozrieť na Facebookovom konte KU v Ružomberku.