Online kurz - Láska a zodpovednosť

Misijná škola Karola Wojtylu v spolupráci s Teologickou Fakultou KU v Košiciach ponúka Semestrálny akademicko-formačný program o knihe Karola Wojtylu: Láska a zodpovednosť. Bude prebiehať od septembra 2021 do januára 2022 online formou počas 13 týždňov.
Online kurz - Láska a zodpovednosť

Misijná škola Karola Wojtylu v spolupráci s Teologickou Fakultou KU v Košiciach ponúka Semestrálny akademicko-formačný program o knihe Karola Wojtylu: Láska a zodpovednosť. Bude prebiehať od septembra 2021 do januára 2022 online formou počas 13 týždňov. Seminárna metóda, ktorú používame, ti umožní študovať originálny text knihy Láska a zodpovednosť, a diskutovať o ňom v malej skupine pod odborným vedením skúsených lektorov.

Chceme s vami budovať spoločenstvo prostredníctvom štúdia, diskusie, zdieľania a spoločnej modlitby. Naším cieľom je pomôcť jeden druhému pochopiť odkaz Karola Wojtylu – nádej o Božom pláne pre ľudskú lásku a sexualitu. Účastníci kurzu budú študovať priamo dielo Karola Wojtyłu Láska a Zodpovednosť. Viac informácií o programe Láska a zodpovednosť

Registrácia na ONLINE KURZ