Prosba o 2 % z dane pre Katolícku univerzitu

  Milí priaznivci Katolíckej univerzity v Ružomberku, uvedomujeme si, že momentálna ekonomická situácia je náročná pre každého, no dovoľte, aby sme Vás oslovili s prosbou o podporu Katolíckej univerzity v Ružomberku. Môžete tak učiniť poukázaním 2% (3%) daní z príjmov. Všetky získané finančné prostriedky budú použité na rozvoj vedy a výskumu na Katolíckej univerzite v Ružomberku a na podporu vzdelávacích a iných kultúrno-výchovných aktivít študentov a zamestnancov.
  Prosba o 2 % z dane pre Katolícku univerzitu

  Katolícka univerzita v Ružomberku je zriaďovateľom neinvestičného fondu, ktorý je zaregistrovaný v Notárskom centrálnom registri právnických osôb pre rok 2023 ako prijímateľ podielu zaplatenej dane za rok 2022.

  V prípade, že by ste aj vy chceli podporiť študentov a zamestnancov Katolíckej univerzity v Ružomberku, môžete tak učiniť poukázaním 2% (3%) daní z príjmov. Všetky získané finančné prostriedky budú použité na zlepšenie materiálno-technickej základne Katolíckej univerzity v Ružomberku a na podporu vzdelávacích a iných kultúrno-výchovných aktivít študentov a zamestnancov.

  Môžete tak urobiť priamo v daňovom priznaní v časti Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby alebo môžete použiť predplnené tlačivo.

   

  Údaje o prijímateľovi:

  IČO: 42168392

  Právna forma: neinvestičný fond

  Obchodné meno (názov): Katolícka univerzita v Ružomberku, n.f.

  Sídlo: Nám. A. Hlinku 1159/60, 034 01 Ružomberok

   

  Za vaše 2% (3%) percentá pre Katolícku univerzitu v Ružomberku, n.f., vopred ďakujeme! Pokiaľ nás sami nemáte možnosť podporiť prostredníctvom 2% (3%) z daní, prosíme vás o odovzdanie tlačiva vaším rodičom, priateľom či známym.

   

  ĎAKUJEME ZA VAŠU PODPORU