Stretnutie SAKVA na KU v Ružomberku

    Slovenská asociácia pre kvalitu vysokého školstva (SAKVA) organizovala dňa 15. marca 2024 pracovné stretnutie venované úpravám študijných programov a štruktúram zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.
    Stretnutie SAKVA na KU v Ružomberku

    Cieľom stretnutia SAKVA, ktoré sa uskutočnilo na Katolíckej univerzite v Ružomberku, bolo zdieľanie skúseností o štruktúrach vysokých škôl a procesoch jednotlivých typov úprav študijných programov podľa písmena h) §2 Zákona č. 269/2019 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a návrhy na zjednodušovanie procesov a štruktúr aj v kontexte odporúčaní z posudzovaní vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania.

    Výstupom pracovného stretnutia je spoločné odporúčanie o štruktúrach a procesoch zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania spojených s úpravami študijných programov.

    Zdroj: www.sakva.sk